r_hjortshoj-steno-web-2
r_hjortshoj-steno-web-8
r_hjortshoj-steno-web-135
r_hjortshoj-steno-web-120

Steno Diabetes Center Copenhagen slår dørene op

Skandinaviens største diabetescenter ved Herlev Hospital blev indviet den 10. november. Dermed er dørene slået op til diabetesbehandling i verdensklasse i arkitektoniske rammer, der sætter mennesket i centrum, stimulerer nysgerrigheden og lysten til bevægelse i centrets landskabsrum.

Det 24.000 m2 nye diabetescenter skal årligt rumme 11.000 børn og voksne og fungere som et forsknings-, uddannelse-, viden- og behandlingshospital for diabetes. Centerets fokus er at skabe en klar gennemsigtighed for husets brugere og pårørende, så de vil få en anderledes, grønnere og mere nærværende oplevelse i forbindelse med deres diabetesbehandling.

Når bygning og landskab bliver ét
Bygningen og landskabet på Steno Diabetes Center Copenhagen er tæt vævet sammen og skaber en symbiose mellem inde og ude. Symbiosen understøtter oplevelsen af, at landskabet er allestedsnærværende for centerets brugere, og understøtter samtidig den grundlæggende vision om en arkitektur der sætter menneskets velvære og sundhed i centrum.

Diabetescentrets naturrum består af fire grønne gårdhaver i bygningen og en taghave. Og overalt, hvor man begår sig i det fri, langs trapper og belægninger, pibler det grønne frem og skaber en oplevelse af at være i et uderum, der er helt sit eget.
Forskningen viser, at naturen har en stressreducerende effekt på mennesker, deres trivsel og velvære. Derfor var naturens nærvær allerede i den helt tidlige skitseringsfase et vigtigt parameter. Steno Diabetes Center Copenhagen skulle tilbyde en grundlæggende positiv, givende oplevelse af ventetider mellem behandling. En ventetid, hvor du får lyst til at udforske – og måske smage – det grønne, gå op på bygningens tag eller lege i anlæggets oplevelsesrum.

Naturrummene tilfører bygningens indre et naturligt lysindfald, giver udsyn til himlen og til 1. sal. Det indre understøttes af arkitektoniske rammer, der med sine trægulve og lamellofter giver et nordisk udtryk og en nærværende, hjemlig stemning.

Førende indenfor forskning og uddannelse
Steno Diabetes Center Copenhagen skal sætte rammerne for et førende center inden for forskning og uddannelse i diabetes samt udvikling af nye behandlingsformer for alle med diabetes herhjemme og internationalt.

”Danmark er kendt for sin diabetesbehandling i verdensklasse, men nu sætter vi barren endnu højere. Vi skal bidrage til at stoppe væksten i type 2-diabetes, vi skal være med til at finde en kur mod type 1-diabetes, vi skal gøre livet med diabetes lettere at leve for den enkelte og øge livslængden. Det er fire af de meget ambitiøse mål, vi har for SDCC”, siger SDCCs direktør, Allan Flyvbjerg.

Det nye SDCC er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Mikkelsen Arkitekter, med STED By- og landskab som landskabsarkitekter, og COWI som totalrådgiver på projektet.

Fotos: COAST Studio/ Rasmus Hjortshøj

r_hjortshoj-steno-web-123
r_hjortshoj-steno-web-57