STEDETS DIALEKT

Hos STED By og landskab skaber vi steder med udgangspunkt i begrebet om stedets dialekt. Stedets dialekt er et begreb, der i al sin enkelthed og kompleksitet omhandler den særegne værdi, vi tror på, at alle steder har. Stedets dialekt er det specifikke, det helt særlige, der gør et sted til netop dét sted og ikke et andet. I vores arbejde fremelsker, forstærker, iscenesætter og formidler vi steders særegne dialekter.