Alt i fællesskab

Hos STED skaber vi levende, stemningsfulde, poetiske og robuste by- og landskabsrum, der tager sin kontekst og kulturhistorie alvorligt. Vores forskellige uddannelsesbaggrunde åbner op for en proces, hvor forudindtagede forestillinger, antagelser og opfattelser konstant udfordres. Vi bestræber os på altid at lade os forundre og være nysgerrige. Med Mandagsmartinéer, Torsdagstanker, tegnestueture, filosofiske fredage og bysaloner samles vi på tegnestuen til fælles vidensdeling.

Vi indsamler og udvælger vi objekter, materialer, stofligheder, historier, planter, håndværksmæssige detaljer, farvenuancer, dufte, lyde, fortællinger og stemninger. Ved at sammenstille disse og sætte dem i relation til hinanden frembringer vi kontraster, grænseflader – produktive friktioner. Det indsamlede og udvalgte materiale bruger vi til at lære stedet at kende og på baggrund heraf skabe en arkitektonisk ramme som fortælling om stedets dialekt

Vi løser altid opgaverne i fællesskab. Vi bruger vores forskellige kompetencer til at udvikle opgaverne så vi kommer hele vejen omkring projekterne. I konkurrencefasen inddrager vi projekteringsteamet – ligesom at vi i projekteringsfasen inddrager skitseringsteamet, så vi på den måde får sikret en rød tråd gennem vores projekter hvor design og udførelse går hånd i hånd.