Hos STED skaber vi levende, stemningsfulde, poetiske og robuste by- og landskabsrum, der tager sin kontekst og kulturhistorie alvorligt.

Og vi gør det i fællesskab. Vores forskellige uddannelsesbaggrunde åbner op for en proces, hvor forudindtagede forestillinger, antagelser og opfattelser konstant udfordres og forskellige fagligheder sættes i spil. Vi bestræber os på altid at lade os forundre og være nysgerrige. Med Mandagsmartinéer, Torsdagstanker, tegnestueture, filosofiske fredage og bysaloner samles vi på tegnestuen til fælles vidensdeling.

Vi indsamler og udvælger objekter, materialer, stofligheder, historier, planter, håndværksmæssige detaljer, farvenuancer, dufte, lyde, fortællinger og stemninger. Ved at sammenstille disse og sætte dem i relation til hinanden frembringer vi kontraster, grænseflader – produktive friktioner. Det indsamlede og udvalgte materiale bruger vi til at lære stedet at kende, og på baggrund heraf, skabe en arkitektonisk ramme som fortælling om stedets dialekt