Theis Munk SørensenArkitekt

Theis er uddannet arkitekt – landskabsarkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole, med afgangsprojekt i 2015 fra kandidatprogrammet Landskabskunst.

Theis har igennem hans virke arbejdet indenfor bygningsarkitektur, byplanlægning samt landskabsarkitektur – både med projekter i mindre skala til strategisk storskala planlægning. Hans primære fokus har gennemgående været på den større skala indenfor byrum, landskabsarkitektur og planlægning, og han har opbygget en stærk rumlig forståelse samt et grundlæggende kendskab til byens- og kulturlandskabets sammensætning.

Theis brænder for byplanlægning og landskabsarkitektur, og ønsker som arkitekt at skabe enkle, æstetiske og pragmatiske løsninger med udgangspunkt i stedets særegne kvaliteter og iboende potentialer. Han er yderligere kompetencestærk og effektiv i både AutoCAD, SketchUp, Photoshop, Illustrator og InDesign.

theis@sted-cph.dk
+45 3167 1670