Søren LahnDesignchef

Landskabsarkitekt MDL

Søren arbejder på en gang strategisk og konkret i arbejdet med steder med en særlig sans for, hvordan detalje og helhed sammen skaber særlige by- og landskabsrum. Søren har stor viden indenfor postindustrielle by- og landskabsrum og omsærrer steders kultur- og naturarv til konkrete projekter.

Søren arbejder med rum og formgivning gennem flere forskellige medier, hvor håndskitser, fysiske og digitale modeller samt film sammen afsøger projekternes muligheder.

Søren bruger sin lansdskabsfaglige viden til at skabe steder, hvor kultur og natur fungerer sammen, og han har en særlig interesse for, hvordan naturens egne processer kan integreres som landskabsarkitektoniske elementer.

Søren har erfaring fra ansættelse på flere danske, anerkendt tegnestuer.

soren@sted-cph.dk