Rosa LundArkitekt MAA, Partner

Rosa arbejder strategisk og metodisk. Hun undersøger fortællingen i et projekt ved at tage udgangspunkt i projektets vilkår og udvikler konceptet i forhold hertil. Rosa lægger stor vægt på stoflighed og stemninger i arbejdet med by- og landskabsrum og har stor viden om og føling med kulturelle og sociale aspekter af byudvikling og -planlægning.

Rosa har indgående erfaring med udvikling af byrumsopgaver og større landskabsopgaver. Hun har arbejdet med alle faser af projekter fra idéfase, projektforslag til hovedprojekt, udbud og anlæg. Rosa er erfaren i at lede workshops og arbejde procesorienteret.

Rosa er tilknyttet som ekstern censor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og er fagligt medlem af København Kommunes bygningspræmiering.

rosa@sted-cph.dk