Rosa LundArkitekt MAA, Partner

Rosa arbejder strategisk og metodisk. Hun undersøger fortællingen i et projekt ved at tage udgangspunkt i projektets vilkår og udvikler konceptet i forhold hertil. Rosa lægger stor vægt på stoflighed og stemninger i arbejdet med by- og landskabsrum og har stor viden om og føling med kulturelle og sociale aspekter af byudvikling og -planlægning.

Rosa har indgående erfaring med udvikling af byrumsopgaver og større landskabsopgaver. Hun har arbejdet med alle faser af projekter fra idéfase, projektforslag til hovedprojekt, udbud og anlæg. Rosa er erfaren i at lede workshops og arbejde procesorienteret.

Rosa er tilknyttet som ekstern censor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og er fagligt medlem af København Kommunes bygningspræmiering.