web_visualisering_vridsloeselille

Stedets dialekt: perimetermur, panoptikom, aksialt, afgrænset, åbne græsplaner, store træer, bøgelund

STED: Albertslund, DK
TYPE: Konkurrenceforslag, helhedsplan
PROGRAM: Byrum og landskab
BYGHERRE: Albertslund Kommune og Freja Ejendomme
SAMARBEJDE: Vilhelm Lauritzen
ÅR: 2020

web_plan_vridsloeselille
Helhedsplan: Skovbyen. En ny bydel til Albertslund.
web_snit1_vridsloeselille
Tværsnit gennem Skovbyen. Fra Egon Olsens vej til Jernbanen.

SKOVBYEN
Planlagt på den førhen værende fængselsgrund til Vridsløselille Statsfængsel og i tråd med Albertslunds drøm om det gode og ligeværdige boligliv.

Med Skovbyen skaber vi en bydel, der åbner sig op og giver Albertslund en ny destination på et ellers ’hemmeligt’ sted – som en gave til byen. En robust landskabelig plan der kan mod- og medstå en byudvikling på ukendt tid og imødekomme fremtidens behov.

web_koncept1_vridsloeselille
Koncept diagram. Grunden åbenes op, de historiske træk fra fængslet genfortolkes i landskabs elementer.

VISION
Igennem en oprydning og transformation af bygningsmassen åbnes området op, og de tilbageværende bygninger omdannes til aktive og operationelle elementer i den nye bydel. Vestskoven trækkes helt ind i centrum af Albertslund, for herigennem at skabe en grøn bydel med en stærk identitet til glæde for både fremtidige beboere og hele Albertslund. Samtidigt er den nye bydel med til at skabe sammenhæng i byen. Sidst er Skovebyen ny bydel og bebyggelse med et mantra omkring fællesskaber i alle skalaer.

web_koncept2_vridsloeselille
Principper for genanvendelse af fængels muren og for håndtering af regnvand.

EN RUMLIG FORSTÅELSE AF LANDSKABET
Projektet har stor fokus på en cirkulær anvendelse af ressourcer og aktivering af eksisterende elementer samt fremtidigt landskab. Det gør sig gældende både når muren genbruges til leg og når regnvandshåndtering indgår som et rekreativt element.

Landskabet består af de boliger der placeres og den skov der plantes, men i højeste grad samspillet herimellem og det liv der opstår når der er plads til alle, lige fra børn og boldspil, til pensionister og høst i drivhuse.

web_zoomplan_vridsloeselille
Detaileplan af Boligfællesskaberne og mødet med den Panoptiskeskov.
web_snit2_vridsloeselille
Snit gennem en af Boligfællesskaberne og mødet med den Panoptiskeskov