picture

Stedets dialekt: Land og vand, vind, industri, øer og klipper, vandrum, uderum og blågrønne byrum.

STED: Arendal, Norge
TYPE: Helhedsplan
PROGRAM: Nyt boligområde
BYGHERRE Fossekompagniet A/S og Arendal Kommune
SAMARBEJDE: Everyday Studio og Atelier Lorentzen Langkilde
ÅR: 2016

I samarbejde med Everyday Studio og Atelier Lorentzen Langkilde udarbejder Sted i øjeblikket en helhedsplan for Vindholmen i Arendal Kommune, Norge.

Vindholmen er et tidligere havneindustriområde. I dag er industrien flyttet ud, og området skal nu omdannes til en ny bydel med 550 – 800 boliger og rekreative byrum. Med sin unikke beliggende på kanten mellem land og vand rummer Vindholmen mange herlighedsværdier, stedbundne kvaliteter og potentialer.

bryggebyen5
bryggebyen6

Løkholmen 

Løkholmen viderefører intentionerne fra hovedgrebet og er stedets helt særlige destination hvor hele Arendal inviteres ind til et nyt rekreativt badeområde.  Løkholmen er forenklet en smule så de forskellige oplevelser samler sig i zoner på øen giver bedre plads og vilkår for leg og ophold. De grønne områder er øget så øen får et grønne udtryk og træbroer og badebroer er gjort tilgængelige for alle med ramper og trapper ligesom at den gule industriartefakt får bedre plads omkring sig og kan bruges som legeplads. Badestranden etableres på Løkholmens østlige kyst hvor kanten mod det tilstødende landskab fremstår som en præcis skærgårdskant. på den måde tydeliggøres det hvor man kan bade og hvor man kan promenere.

De to broer til øen er to forskellige brotyper – den ene er en smal fodgængerbro der sikrer rekreation og oplevelse ved vandet mens den anden er bredere og fungerer som funktionel kørebro til brug for mindre driftsbiler o.a.

bryggebyen1

SLIPPEN

Slippen sikrer vendeareal og sneoplagringsplads til hele Vindholmen. Samtidig er der her fysisk nærhed til vand hvor små slisker og ramper gør det muligt at komme helt tæt på vandet. Den store vendeplads opdeles i belægningen med industrielle spor af jernskinner der nedskalerer rummet så det ikke signalerer bilrum men derimod byrum. Vendearealet indrammes af træer og grønne plantede arealer der sikrer gode kantzoner til bebyggelserne omkring pladsen. Ved transformerbygningen bevares et eksisterende kajanlæg i beton der ligger i et lavere niveau end vendepladsen. Kajanlægget er  syd vendt og en lille trappe sikrer adgang her til det skønne, lille solrige rum bag pladsen. Fra Slippen er der adgang for driftskøretøjer mv. via bilbro til Løkholmen.

bryggebyen4

VERFTET

Verftet tager udgangspunkt i den gamle hal og viderefører motivet om et urbant rum på grænsen i grænsefeltet mellem bygning og byrum. Byrummet ligger i direkte tilknytning til vejen gennem området og mellem to bjergbebyggelser. På samme måde som bjergbebyggelsenes pixelering, skaber Verftet en byplads i forskellige niveauer og nicher der både sikrer læ for vind og støj fra Kystvejen og som samtidig fungerer som en tribune til brug for pladsens scenen og boldbaner. Sporene fra de gamle skinner gentages som en motiv i belægningen og suppleres af bænke og andet inventar der understreger motivet. På den måde vil Slippen og Verftet få en fælles fortælling og tilhørsforhold hvor de sammen fortæller historien om det gamle verft. Enkelte af de gamle betonsøjler fra hallen er bevaret og genopsættes som en rumlig struktur på pladsen til burg for overdækning, belynisning og begrønning.

bryggebyen3
bryggebyen2
20190205c
LA(116) 1.00
20190205
20190205b