banner-copy

Stedets dialekt: Industri, passager, hemmelige gårdrum, nicher, smøger, sprækker og revner, vilde græsser, krat og pionerbeplantning, åbne flader og lukkede gårde, mangfoldighed og variation

STED: Amager Nord
TYPE: Lokalplan
PROGRAM: Nyt boligområde
BYGHERRE: De Forenede Boligselskaber
ÅR: 2015-2017

I forbindelse med udvikling af et nyt bolig- og erhvervsområde i den nordlige del af Amager har Sted i tæt samarbejde med tegnestuen Vandkunsten fungeret som byherrerådgiver for De Forende Boligselskaber.

Bebyggelsesplanen for området Ved Amagerbanen skal fungere som lokalplan for området og give retningslinjer til, hvordan bebgyggelse, landskabsstrategi, byrumshieraki, egenart og grønne karaktertræk skal udformes i det nye bolig- og erhvervsområde i Amager Nord.

Bebyggelsesplanen og landskabsstrategien tager udgangspunkt i stedets egenart. Amagers sammensatte bebyggelsesstruktur, Amagerbanens grønne spor og Amager Strandvejs grønne vejrum formidler en særlig amarsk egenart.

Kvarteret omkring Ved Amagerbanen forbindes på tværs af grønne parkrum, der bevæger sig gennem den nye bebyggelse. Historiske markskel optegner sigtelinjer, grønne linjer, LAR og andre rekreative elementer, der tegner sig som øst-vestgående spor i den nye bebyggelse.

Pionervækster og vilde urter og planter skaber et selvgroet udtryk på stedet. Dette udtryk viderebringes til den nye bebyggelsesplan hvor private haver, gårdrum, passager og nicher får et vildt og selvgrået udtryk – her er der buske i stedet for klippede hække og facader med grønne planter.

vabs-diagrammer-02
vabs-diagrammer-01
ved_amagerbanen_syd_plangrn
kantzoner
herbarium_samlet-endelig