fano_banner_ny-copy

STED: Thyborøn-Thorsminde
TYPE: Udviklingsplan
PROGRAM: Byrum og landskab
BYGHERRE: Lemvig Kommune
SAMARBEJDE: BARK Rådgivning
ÅR: 2019

RELATIONEN TIL VESTKYSTEN SOM SAMLET OPLEVELSESDESTINATION
Thorsminde-Thyborøn skal være sin egen i relation til de mange andre destinationer langs den 550km lange kyststrækning, så Vestkysten kan opleves som en samlet destination. Thorsminde-Thyborøn skal tilbyde noget andet end de andre destinationer langs kysten og supplere oplevelserne.

For at styrke Thyborøn og Thorsmindes position som attraktiv turistdestination og tiltrække investorer til området skal vi samle og styrke destinationen med udgangspunkt i det særegne landskab og de to byers stærke rødder i fiskeriet. Der er behov for at skabe en stærk kernefortælling, der kan bidrage til, at de to byer opleves som én samlet destination.

Kernefortællingen skal udstikke en fælles kurs for stedernes udvikling på alle niveauer – fra det konkrete byrumsdesign til udviklingen af unikke overnatningsmuligheder, produkter og oplevelsestilbud – og sikre, at turister, der besøger Thorsminde, helt naturligt også lægger vejen forbi Thyborøn og omvendt.

Indenfor den samlede kernefortælling skal variationerne og kontrasterne dyrkes. De to byer deler mange fællesstræk, men er samtidig to bymæssige modpoler, der byder på meget forskellige oplevelser. Derfor skal hver bys unikke kvaliteter skal fremhæves og tydeliggøres, så besøgende motiveres til at udforske begge byer.

kernefortaeling
diagram
thyboroen2
Thyborøn - byens særlig potentialer
thyboroen