web_banner_skagen

Stedets dialekt: vesterhav, skagerak, østersøen, klitter, bunker, lys, refraktion, sand, kunst, fyrtårn

STED: Skagen
TYPE: Destinationsudvikling og Wayfinding
PROGRAM: Bebyggelsesplan og struktur
BYGHERRE: Frederikshavn Kommune
SAMARBEJDE: STED og BARK Rådgivning
ÅR: 2020

web_collage_skagen

NÆNSOM DESTINATIONSUDVIKLING
Skagen har altid tiltrukket og fascineret mennesker. Igennem århundrede har området og byen udviklet sig i tæt samspil med landskabet, naturens luner, det særlige lys, skagboerne og det rige kulturliv. Det har givet en særlig identitet, som mange rejser til Skagen for at opleve. Skagen er et af Danmarks stærkeste turistbrands, og altid i en konstant udvikling for at imødekomme de forventninger og krav, som turisterne har til Skagen.

For at fremtidssikre og styrke Skagens brand som destination og vækstmotor for turisme hele året rundt sætter udviklingsplanen en retning henimod at styrke udviklingen af helårsbaserede oplevelsesmuligheder i Skagen, samt visualiserer mulighederne for udviklingen af infrastrukturen og de stedbundne potentialer for hele Skagens Odde.

Gennem research, analyse og involvering af nøgleaktører, udvikles nye forretningskoncepter, samt et overordnet landskabsgreb der konkretiseres i detailplaner.

Small, Medium, Large
Projektet er delt op i tre skalaer, som arbejder med henholdvis forbindelser og netværk fra Råbjergmile til Grenen, forbindelsen mellem Skagen by og Grenen og selve ankomsten til Grenen.

web_sml_skagen
web_sti-principper_skagen

ADGANG TIL NATUREN
For at styrke Skagens borgere og gæsters bæredygtige brug af naturen er der brug for at arbejde på flere sideløbende fokusområder.
For det første er det vigtigt at “åbne” naturen op – naturen skal gøres tilgængelig, så flest muligt har adgang til at opleve den.

Nye forbindelser skal udformes på en måde, så den viser det mangfoldige landskab. Ruterne må etableres, så de viser landskabets variation; de åbne hedelandskaber, de omsluttende plantager, de langstrakte strande. Stierne skal føre den besøgende op på klittoppe, ned i deres lavninger, mellem træerne, forbi lysningen og ud på den vindblæste hede. Denne stiføring skal understøttes med wayfindingelementer, så orienteringen bliver logisk og området formidlet – den besøgende skal guides til fortællinger i landskabet.

web_npkp_skagen

KULTURPERRONER
Kulturperroner er de store omstigningspunkter i Skagen Oddes nye netværk – her kan gæsten ankomme i bil. Det er ved Kulturperronerne, at størstedelen af besøgende vil ankomme, sætte bilen, stå af toget eller bussen, inden de med wayfinding ledes videre mod nye opdagelser.
“Perronerne” skal forstås som steder, der sikrer en let omstigning ved eksisterende infrastrukturelle knudepunkter eller ved eksisterende kulturattraktioner; nær ved togstationerne i Skagen og Hulsig, nær krydstogtkajen ved Skagen Havn og ved større eksisterende attraktioner, som Den Tilsandede Kirke, Råbjerg Mile, Det Grå Fyr m.fl. Typisk er Kulturperronerne en p-plads eller en byrumsplads suppleret af støttefunktioner.

NATURPORTALER
Naturportaler er mindre omstigningspunkter i Skagen Oddes nye netværk. Her kan turisten ikke ankomme i bil, bus eller tog, men derimod på cykel eller til fods. Naturportalerne ligger oftest mere afsides og direkte i nærhed til naturen og fungerer bl.a. som steder for den korte hvilepause på den lange vandretur. Her er det muligt at sætte sin cykel og bevæge sig videre til fods ud på stierne. Hvor Kulturperroner binder de store vejnet og banespor sammen, binder naturportaler de mindre gang, ride- og cykelruter sammen.

web_bunker2_skagen
web_tidslinjen_skagen

ATTRAKTIV ANKOMST
Området omkring p-pladsen og Grenen og Det Grå Fyr bliver i fremtiden en fælles ankomst til de storslåede naturoplevelser. Det er her, man sætter bilen for at bevæge sig til fods videre mellem kulturattraktioner og landskabsoplevelser. Ankomsten skal være attraktiv og samle de mange ruter, bunkere, attraktioner og oplevelser, der findes i området. Ankomsten og oplevelserne skal kurateres og prioriteres, og der skal skabes et klart hierarki og en tydelig logistik, så landskabsoplevelsen bevares så naturlig som muligt, og så der kan opstå bedre synergi mellem de mange funktioner og oplevelser.

web_s_skagen