dac_bannerny

STED: Dreyers Arkitektur Galleri på Dansk Arkitektur Center
TYPE: Udstilling
ORDREGIVER: Dreyers Fond, Dansk Arkitektur Center
ÅR: 2016

dac_foto_skilt_low

I efteråret 2016 blev Sted inviteret til at udstille i Dreyers Arkitektur Gallleri på Dansk Arkitektur Center. Med udstillingen inviterede Sted inden for i tegnestuens forundringsverden og maskinrum.

Hos STED arbejder vi med forundringen som den primære tilgang i vores arbejde. Forundringen er kerneværdien, hvorfra alle vores projekter tager afsæt. Den er af afgørende betydning for vores forståelse af steder, og hvordan vi skaber dem.

Vi tror på, at alle steder gemmer på skatte – skjulte fortællinger og stedbundne særegenheder. Derfor skal vi altid lade os forundre, forbløffe, fascinere, betage. Være nysgerrige. Afsøge stedernes kvaliteter og potentialer. Vi tror på, at i det øjeblik, forundringen negligeres, overser vi stederne – vi glemmer at sanse dem og reflektere over dem.

udstillingsplan
dac_foto_hebarie_low
dac_foto_overblik_low
opstalt

I vores arbejde registrerer, indsamler, dokumenterer og udvælger vi bl.a. objekter, materialer, stofligheder, historier og fortællinger, planter, håndværksmæssige detaljer, farvenuancer, dufte, lyde, bevægelser og stemninger. Ved at sammenstille disse og sætte dem i relation til hinanden frembringer vi kontraster og grænseflader, som hjælper os til at lære stedet at kende og på baggrund heraf skabe en arkitektonisk ramme som fortælling om stedets dialekt.

dac_foto_duft_low

Udstillingen i Dreyers Arkitektur Galleri gav besøgende et indblik i, hvordan forundringen kommer til udtryk i tegnestuen arbejde, hvordan de former vores kreative processer, påvirker den by- og landskabsarkitektur vi skaber og bidrager til at udvikle vores forretning.

Gennem udstilling af tre projekter blev arbejdsmetoder og processer præsenteret. Formålet var at skabe en udstililng, der var relevant og interessant for både lægmænd og arkitekter ved at udvide de traditionelle to-dimensionelle plancher og planer. Udstillingen søgte at skabe et rum, der inviterede den besøgende til at gå på opdagelse i vores univers med alle sanserne, og som inspirerede dem til at se verden med den forundring og nysgerrighed, der er drivkraften og kerneværdien i Steds virke.

dac_axo
dac_foto_kronloeb_low