banner_ny

Stedets dialekt: hemmelig ø, grøn oase, robust arkitektur, detaljerigdom og håndværksmæssig kvalitet, stolt historie og stærke traditioner, hverdagsliv, arbejdsliv, kammeratskab og fællesskab.

STED: Svanemøllens Kaserne, København
TYPE: Åben projektkonkurrence – 1. præmie
PROGRAM: Helhedsplan for kaserneområde
BYGHERRE: Forsvarets Ejendomsstyrelse
SAMARBEJDE: Primus Arkitekter
ÅR: Igangværende

Svanemøllens Kaserne er et af de sidste tilbageværende militæranlæg i København, som stadig bruges af forsvaret. I efteråret 2016 indbød Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse til en åben projektkonkurrence om en helhedsplan for det historiske kaserneområde.

render_oeen_praesentationsbillede

Visionen for Svanemøllens Kasernes nye helhedsplan er at flytte opfattelsen af, hvad en kaserne er og kan være – at skitsere en fremsynet plan for fremtidens kaserneanlæg. Det skal gøres med en ambitiøs helhedsplan, der placerer Svanemøllens Kaserne som et nationalt og internationalt foregangseksempel for innovative bæredygtighedsløsninger og klimatilpasningstiltag.

Målet er at skabe en helhedsorienteret plan med fleksible bygninger og omgivelser, der er mulig at gennemføre og tilpasse efter fremtidige behov, ønsker, tid og økonomi.

oe

Svanemøllens Kaserne er en hemmelig ø i København. Den udgør et afgrænset areal, der er omkranset af jernbane hele vejen rundt, og for de fleste københavnere er den om ikke et ukendt så uudforsket territorium.

En hemmelig ø i byen hører til sjældenhederne. Det gør Svanemøllens Kaserne til et særligt sted. Når man ankommer til Svanemøllens Kaserne oplever man at træde ind i en anden verden. En transition karakteriseret ved overraskelsens moment.

Oplevelsen af Svanemøllens Kaserne som en hemmelig ø i byen er en særlig kvalitet, der skal bevares, understreges og forstærkes i den kommende helhedsplan. Det gøres på en måde, der samtidig bidrager til at skabe en tydeligere og klarere sammenhæng internt på området såvel som med de eksternt omkringliggende områder.

lag
snit
1_5000_heldhedsplan
svanemllen_banner