r_hjortshoj-steno-web-1

Stedets dialekt: Sundhed, behandling, ventetid, velvære, motivation, nysgerrighed, bevægelse, hjemlighed.

STED: Herlev Hospital
TYPE: Indbudt projektkonkurrence – 1. præmie
PROGRAM: Bygning og landskab
BYGHERRE: Region Hovedstaden
SAMARBEJDE:  COWI, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Mikkelsen Arkitekter
ÅR: Igangværende

VISION
I slutningen af 2020 åbner det nye Steno Diabetes Center Copenhagen – SDCC -i tilknytning til Herlev Hospital. Det 18.000 kvadratmeter store byggeri vil behandle 11-13.000 patienter årligt i alle aldersgrupper.

Visionen er at skabe et sted, hvor landskab og bygning forenes. SDCC bliver et sted der favner naturen og den mangfoldighed, som livet udgør – det bliver et sted, der i kraft af sin skala, materialitet og stemning på alle niveauer sætter mennesket i centrum.

FOERSTE_1_200
steno_snit_bb_low

NATUR OG LANDSKAB
Det er livsgivende at være i naturen. Nærheden og oplevelsen af natur giver følelsen af velvære, glæde og sundhed. Naturen rummer derfor nogle særlige potentialer i arbejdet med SDCC, og af den grund skal landskabet indgå som en integreret del af bygningen. Når man træder ind i SDCC er det som at træde ind i et stort landskab.

Landskabet spiller en væsentlig rolle for patienternes oplevelse af den tid, de tilbringer på SDCC. Natur har en afstressende effekt på mennesker, deres trivsel og velvære, hvorfor SDCCs allestedsnærværende natur har en positiv indvirken på patienternes grundlæggende oplevelse af ventetiden.

Bevægelseslandskabet og naturrummene er tilsammen et åbent mulighedsrum, der imødekommer og tilgodeser dette. Det tilbyder behagelige opholdsmuligheder, hvor man kan trække sig tilbage, finde ro, stilhed og fordybelse, men det inviterer også til opdagelse, aktivitet og bevægelse både i det helt nære og i form af tre større loops, som alle inbyder til oplevelser af forskellig længde og karakter.

r_hjortshoj-steno-web-2
r_hjortshoj-steno-web-57
r_hjortshoj-steno-web-4
r_hjortshoj-steno-web-135
r_hjortshoj-steno-web-120
r_hjortshoj-steno-web-23
r_hjortshoj-steno-web-69