sorø

Stedets dialekt: Lindealleer, brosten, Sorø sø, robust arkitektur, detaljerigdom og håndværksmæssig kvalitet, litteratur, kultur, historie og traditioner, viden, finkultur og folkekultur, eventyr, poesi, magi

STED: Sorø
TYPE: Skitseforslag
PROGRAM: Gårdrum og legeplads
BYGHERRE: Sorø Kommune og Sorø Kunstmuseum
ÅR: 2016 – pågående

SORØS GRØNNE SCENE
Sorøs grønne scene er et nyt sted i byen – et nyt møde- og samlingssted der skaber oplevelser og aktiviteter for børn og voksne, hvor naturens sanselighed kombineres med Sorøs kulturhistorie. Sorøs Grønne Scene er der, man mødes for at lege, for at fordybe sig. Det er der hvor finkulturen møder det folkelige, litteraturen møder kunsten og videnskaben, og byens borgere og besøgende samles på tværs af generationer.

soroegroennescenejpg
img_20211105_140005
img_20211105_141409
sorø

GÅRDRUMMET I BYRUMMET
Gårdrummet har en naturlig soransk signatur og egenart, som trækker tråde til den fortælling, som er så altomsiggribende og dominerende for byen. På scenegulvet kan man være aktivt deltagende eller nysgerrigt observerende. Scenen sættes med scenografiske elementer, som tager sit udgangspunkt i byens karakteristiske træk – gårdrummets linjer, søen, og alléen. Byens mange lag og fortællinger, arkitektoniske stilarter og formudtryk samles i et stærkt greb, der naturligt sammenfletter, forbinder og forener de rige variationer og kontraster, der findes i Sorø.

Sorøs Grønne Scene er et nyt og æstetisk byrum, der rummer og giver plads til at børn kan gå på opdagelse og lege. Kuriositeterne, som er placeret rundt omkring i gårdrummet tilbyder plads til leg og forundring, men også til fordybelse. Her kan man eksperimentere og opleve verdenen på nye måder

KURIOSITETER
De mange kuriositeter forener stedets arkitektur, Sorø by, scenegulvet og scenografien i en række helt særlige oplevelser, hvor sanserne og nysgerrigheden pirres. Kuriositeterne skaber forundring og stiller spørgsmål ved opfattelse af ting og steder, og ligesom litteraturen og kunsten gør det, skal kuriositeterne være med til at udfordre besøgendes opfattelse af verden og udvide deres horisont.

Kuriositeterne skal danne rammerne for den bedste leg for børnene, og samtidigt sikre gårdrummet en hvis kvalitet og æstetik. Nogle af kuriositeterne skal have praktiske funktioner i byrummet – andre fungerer udelukkende som legende elementer, mens nogle er multifunktionelle. Kuriositeterne bindes materialemæssigt sammen af metal med forskellige legeringer, som skaber et roligt og æstetisk udtryk i gårdrummet.

img_20211105_143327-kopier
img_20211105_145246-kopier
img_20211105_140112
soroes groenne scene
Udskriv
plan-soroe