banner_albaek

STED: Albæk
TYPE: Program for områdefornyelse
PROGRAM: Områdefornyelse, Helheds- og masterplaner
BYGHERRE: Randers Kommune
SAMARBEJDE: Randers Kommune
ÅR: Godkendt af Byrådet, 2021-pågår

EN IDYLLISK LANDSBYPERLE
Albæk rummer mange fortællinger og særlige steder. STED har derfor udarbejdet et program, der styrker identiteten og videreudvikler på de stedbundne kvaliteteter, herunder den kulturhistoriske og grønne kerne.

HOVEDGREB
Den fremtidige udvikling i Albæk sikres i et stærkt hovedgreb, som handler om udvekslingen mellem Albæk og landskabet omkring. I fremtiden vil udvekslingen mellem landsby og landskab nemlig handle om naturoplevelser, nye fællesskaber og friluftsliv. Hovedgrebet udpeger to mødesteder i Albæk, hhv. den kulturhistoriske kerne omkring den gamle bymidte med kirke og forsamlingshus og den grønne kerne omkring skoven og byens fælles græsareal, hvor der i dag er legeplads og boldbaner. Disse mødesteder skal være byens ankerpunkter, der fordrer forskellige former for fællesskaber og har hver deres forskelligartede stemninger. Identiteten i den kulturhistoriske kerne er bygningsarven og det nære fællesskab blandt naboer og beboere. Den grønne kerne fordrer et bredt fællesskab og ligger i naturomgivelser.

hovedgreb_albaek
plan_albaek-bytorvet2

BYTORVET
Nedre Vej krydser Harridslevvej og Østrupvej i to T-kryds, i det der historisk set har været Albæks kerne, med kirken, købmanden, forsamlingshuset og det nu hedengangne rosenbed. Med tiden er de to tæt placerede T-kryds blevet til en meget stor asfaltflade, som dominerer oplevelsen af landsbyens kulturhistoriske kerne. Samtidig er vejanlægget, svært at aflæse korrekt som trafikant, og der mangler tydeligt fodgængerzoner. For besøgende og turister mangler området også opholdssteder og bænke til et hvil.

Dette delprojekt i områdefornyelsen omdanner bymidten til et bytorv, der markerer Albæks kulturhistoriske kerne. Det gøres i to niveauer: T-krydset ved Nedre Vej og Østrupvej omlægges til et bytorv med en fuld brostensbelægning, og hele bymidten, fra den tidligere købmandsbutik i vest til forsamlingshuset i øst og til den tidligere passasge mellem Østrupvej og Harridslevvej, samles af et brostensbånd, der fremhæver særlige steder, introducerer en tydelig fodgængerzone der sammen markerer hele det kulturhistoriske kerneområde. Indgange og porte markeres af stoeps støbt eller lagt som store betonfliser i brostensbelægningen. Samtidig sænkes trafikhastigheden med fire trapetzbump.

På selve bytorvet opføres en siddetrappe i beton, der følger kirkens kampestensmur og erstattet et buskads. På bytorvet er der markeret plads til et kunstværk, der fortolker Albæks historie eller ånd. Langs Harridsslevvej etableres et bækforløb med vand fra Albækken. Bækanlægget flankeres af større kampesten og lavere planter og fladen belægges med grus. Bækanlægget krydses af mindre broer, som giver adgang til boligerne, der også kan nås uden at krydse bækanlægget.

visualisering_albaek-bytorvet
Visualisering af Bytorvet
albaek_bytorvet_plan

NEDREVEJ ØST
Nedre Vej er rygraden i Albæk og de nedre byer. Herfra oplever de fleste mennesker landsbyerne. Historisk set har Nedre Vej været præget af firlængede gårde, der lå skulder ved skulder gennem landsbyerne og gav vejen et tydeligt gadefoløb. I Albæk har den vestlige del af Nedre Vej fortsat en stærk sammenhængende karakter og fremstår autentisk, velskaleret og præsentabel. Den østlige del af Nedre Vej, opleves anderledes usammenhængende og med et vejrum der ikke harmonerer med landsbyskalaen og kulturarven.

Langs Nedrevej etableres trafikale foranstaltninger, der skal sikre en bedre trafiktryghed for gående og cyklister. Projektet for Nedre Vejs østlige del
består desuden af en opstramning af kørebanen, forskønnelse og en overgangszone mellem boliger og kørebane.

Langs den østlige del af Nedre Vej opføres en række kampestensmure, som skal definere vejrummet og tydeliggøre overgangen mellem de private haver og det offentlige vejrum. Samlet set vil de bidrage med at genindføre et historisk element,
der vil skabe en sammenhængende oplevelse af Nedre Vej, og det vil give vejarealet en skala der passer til landsbyen.

visualisering_albaek-nedrevej