banner_nyeste-copy

Stedets dialekt: Nyboder, rækker af gule bygninger, system og orden, brosten, roser, døre og bænke, veje, gader og passager

STED: Olfert Fischersgade, Nyboder, København
TYPE: Renovering- og anlægsopgave
PROGRAM: Gårdhave
BYGHERRE: Boligforeningen AKB afd. 1301
ÅR: 2016

Sted tegner nye udearealer til gårdrum for almennyttig boligforening i Nyboder. Bebyggelsen har en helt særlig arkitektonisk egenart og en struktur og materialitet, der forankrer stedet naturligt i sine omgivelser. Det skaber en helt særlig lokal stemning, som er vigtig at viderføre i arbejdet med udearealerne.

Den fælles gård skal renoveres og opdateres, dele skal fornyes og nye elementer, der tilbyder multifunktionelle opholdsmuligheder, ny beplantning og leg skal tilføjes.

Med udgangspunkt i et workshopforløb skaber vi i fællesskab med stedets beboere en fælles vision og et fælles værdigrundlag for projektet.

olfert F_3

Gårdens symmetriske opdeling understreges ved hjælp af en spejlvæg påmonteret de eksisterende gule mure. Spejlvæggen gengiver gårdens symmetri og fungerer samtidig som legeelement i gården.

Gårdens eksisterende beplanting af store plataner giver stedet en hel særlig karakter. Træernes rodnet skaber udfordringer for gårdens belægning, og netop denne udfordring søges at løses med et stort trædæk der erstatter belægningen og som samtidig tilføjer et nyt opholds- og legeelement i gården. Trædækket er rart at sidde på og kan fungere som scene eller gulv for fællesarrangementer i boligforeningen. I trædækket er et låg, hvor under gårdens nye sandkasse for de mindste børn findes.

collage02

Nye, solrige opholdmuligheder skabes som tribuner til den eksisterende boldbane og som siddekanter på de store plantebede.

Eksisterende planter blandes med nye, blomstrende slyngplanter, buske og stauder, der understreger gårdens frodige udtryk. Alle plantekasser sortmales og spiller sammen med Nyboders sorte sokler. Et nyt bed etableres og indgår naturligt i gårdens eksisterende bede. Der plantes spiselige urter og planter, der vil fungere som gårdens fælles nyttehave og spisekammer.

Nyboderstemningen understreges ved etablering af nye plantebede langs facader, hvor roser og slyngplanter skaber grønne kanter langs bygningens facader.

collage03
collage01