Øster_Hurup_Banner_ny

Stedets dialekt: Hav og strand, bølgeskvulp og blå nuancer, plantage og fyrskov, havn og maritime fællesskaber, badebro og nye forbindelser

STED: Øster Hurup
TYPE: Helhedsplan
PROGRAM: Byrum og landskab
BYGHERRE: Mariagerfjord Kommune
SAMARBEJDE: GHB Landskabsarkitekter, Sweco
ÅR: 2016

Øster Hurups altoverskyggende kvalitet er naturligvis dets lukrative beliggenhed ved vandet og Danmarks mest børnevenlige strand. Havet, stranden, havnen, det særlige kystlandskab samt nærheden til Lille Vildmose danner en fantastisk stærk landskabelig scene for udviklingen af Øster Hurup. Vi vil ved hjælp af stemningsmættede og identitetsgivende rumdannelser bruge og aktivere terrænet, så historien om det flade landskab får både med- og modspil.

Typisk ligger en by med en havn i tæt forbindelse mellem netop havn og by, men det har ikke været muligt i Øster Hurup, hvor det flade, våde landskab i sin tid nødvendiggjorde etableringen af en havn på en decideret ø, der var forbundet til landsiden via en bro. Sidenhen har man fjernet broen og fyldt landet op mellem øhavn og by. Trods den dermed umiddelbart styrkede forbindelse, har det været med til at skabe en uønsket afstand, der i dag er karakteriseret ved et vådt og udefineret område mellem by og hav. Kontakten til havet må derfor genskabes for at fremhæve byens styrke som kystby.

Øster_Hurup_Diagram_2.1-01

Sammenhængskraften mellem by og hav skal genoprettes ved atter at puste liv i broen og dermed forestillingen om havnen som en ø. Byens særlige historie iscenesættes og bliver et interessant og identitetsskabende lag i byudviklingen, der sandsynliggør etableringen af en gang- og cykelbro, der strækker sig gennem landskabet fra by til vand og går i dialog med sine omgivelser undervejs.

En træbro i landskabet er et nænsomt element, der i kraft af sin materialitet indskriver sig i landskabet som en samtale mellem menneskefødder og natur. Det er et let greb, der fungerer som et sammenhængsskabende element og samtidig er en praktisk forbindelse, der opfører sig retningsanvisende. Det er desuden et fleksibelt greb med talrige variationsmuligheder i forhold til, hvordan broen konkret ligger sig i landskabet.

Øster_Hurup_Diagram_Rum

Broen vil nogle steder løfte sig op og være eleveret, andre steder vil den opføre sig som belægning og være i terræn, mens det andre steder igen vil sænke sig lidt ned i landskabet. Broen vil desuden skabe en interessant bevægelsesoplevelse, der indskriver sig i omgivelserne ved at mime måden, du bevæger dig på det pågældende sted: fordi der nogen steder er vådt og mere eller mindre ufremkommeligt, foregår meget bevægelse på hævede arealer – når man går på broen, er det derfor en genkendelig måde at bevæge sig på i overensstemmelse med landskabet. Den kropslige og sanselige erfaring indgår dermed i iscenesættelsen af stedet med udgangspunkt i Øster Hurups historie og landskab.

Broen er byens nye rygrad. Den skaber en klar forbindelse mellem en fremtidig fortættet bymidte og et aktiveret havneområde.

collager_by_strand_havn