naerum_banner_3ny

Stedets dialekt: Industri, erhverv og viden, grålige toner.

STED: Nærum
TYPE: Visionsplan
PROGRAM: Byrum
BYGHERRE: Rudersdal Kommune
SAMARBEJDE: Primus Arkitekter og Bureauet Niels Bjørn
ÅR: 2016

I efteråret 2016 har Sted, i samarbejde med Primus Arkitekter og Niels Bjørn, udarbejdet en visionsplan for Nærum erhvervsområde og bymidte.

Nærum erhvervsområde ligger i dag – meget atypisk – midt i Nærum by. En placering som gør erhvervsområdet og bymidten til en ø, som hverdagslivet flyder udenom. Det skaber en fragmenteret by, der mangler struktur og sammenhæng.Men områdets placeringen rummer et unikt potentiale for at skabe en multifunktionel erhvervs- og vidensby, som samler Nærum.  Skal det lykkes, har Nærum erhvervsområde og bymidte brug for en klar profil, som kan føre området ind i en ny tid med nye behov.

VIEW02 kopi

Visionsplanen består af seks greb, som tilsammen omdanner det monofunktionelle erhvervsområde til en multifunktionel og oplevelsesrig  Erhvervs- og Vidensby. Erhvervsområdet opdeles blandt andet i to med hver sin klare profil. Parkeringslogikken omdannes og virksomhederne åbner op i mod byen i stedet for, at vende ind mod sig selv. Der skabes grønne stiforløb der inviterer indenfor og binder området sammen med resten af Nærum by, samtidigt med at der anlægges en skøn grøn bylivsrygrad med restauranter og cafeer, der skaber nye byrum, som både er til gavn for virksomhederne og byens borgere.

Stragetidiagrammer
Axoer

Byliv er “limen”, som får en by til at fungere og fremstå levende og spændende. For at det lidt bedagede erhvervsområde kan blive en tidssvarende erhvervs- og vidensby med et attraktivt bymiljø, må den menneskelige skala derfor tænkes ind i byggeriet og i byrummene. Fortætning og bearbejdning må ske med menneskekroppens størrelse og fodgængerens hastighed i tankerne. Det skal være rart for fodgængere og cyklister at færdes hér – og stadig enkelt for biler at komme frem.

Områdets æstetiske værdi skal desuden øges. Derfor trækker vi de store, grønne kvaliteter, som allerede findes i det øvrige Nærum, ind i – og gennem erhvervsområdet så det grønne supplerer det grå. På den måde skabes grønne byrum, som man har lyst til at opholde sig i.

naerum_01