nærumvænge_torv_banner

Stedets dialekt: Tegl og bygulv, gult og grønt landskab, kulturarv, høj materialitet, arkitektonisk kvalitet, samlingspunkt og mødested, torveliv og butiksliv, udsyn og adgang til natur

STED: Nærum
TYPE: Dispositionsforslag
PROGRAM: Byrum og landskab
BYGHERRE: Ejerforeningen Nærumvænge Torv
SAMARBEJDE: Primus Arkitekter, Raw Mobility
ÅR: 2018

fotos

Nærumvænge Torv er i den grad et bemærkelsesværdigt torv, et bygværk, der sammen med den omkringliggende bebyggelse repræsenterer dansk byggeskik i 1950’er. Torvet, der med sine godt 6500 m2 gule klinkebelagte flade, spænder rummet ud imellem lavere butiksbygninger mod nord, vest og øst og mod syd den grønne væg med træer på række og kig ud til den store grønning ’Sletten’.

Trods torvets fine arkitektur og materialitet er her synlige problemer med sporopkørt belægning, lunker og ujævnhedder. Belægningen er flere steder omlagt med både nye og eksisterende tegl og huller forsøgt lappet med cement. Men torvet er slet ikke dimensioneret til den brug som det til tider udsættes for med lastbiler og varebilers store vrid på belægningen. Herudover fremstår torvet generelt slidt med gamle træplantekasser, umoderne inventar og skiltning og trænger således til en gennemgribende renovering og generelt løft.

diagrammer

Nærumvænge Torv skal være et smukt torv i Nærum, hvor der er plads til torve- og butikslivet for besøgende og for beboere i nærområdet. Torvet skal fremstå som en sammenhængende byrum, hvor æstetik, materialer, beplantning og robusthed sammen skaber et torv, der indbyder til ophold og slentren. De historiske spor og den oprindelige geometri og sammenhænge med omgivelserne skal være tydelige samtidig med, at torvet føres ind i nutiden og fremtiden så det passer til de krav, der stilles til torvelivet i dag.

isometrier
plan