visualisering_musikhusparken2

Stedets dialekt: park, museum, ophold, symmetri, akser

STED: Århus
TYPE: Konkurrence
TEAM: Vilhelm Lauritzen Arkitekter
PROGRAM: Byrum og landskab
BYGHERRE: Århus Kommune
ÅR: 2022

En park hvor natur og kultur mødes
Musikhusparken er med vores forslag blomstret til en levende komposition, hvor kultur og natur spiller sammen med hverdag og fest i en park med plads til det hele. Her er mangfoldigheden et særkende, kulturinstitutionerne aktive spillere, stedets historie tydelig og børnene i fokus. Mangfoldigheden viser sig i diversiteten af naturrum og i udbuddet af aktiviteter. Her med plads til individuel fordybelse og de små og store sociale sammenkomster. Kulturinstitutionernes indre liv trækkes med ud i parken, synliggøres og forbindes på tværs til én samlet kulturdestination – med den frodige park som grønt galleri.

Børnenes leg og improvisatoriske natur er en design-driver for parkens udtryk. Parken skal både rumme det organiserede og give frirum for nysgerrigheden og det at selv at gå på opdagelse. Leg fordrer ligesom musikken og kunsten en eksperimenterede og spontan tilgang hvilket bliver rumligt oversat i parkens programmering, beplantning og nedslag som forener natur med kultur, fest med hverdag og gør det til et mere inkluderende byrum for børn.

koncept_musikhusparken
plan_musikhusparken
snit_musikhusparken

Musikkens terminologier som bærende elementer
Med udgangspunkt i partitueret, som er et nodeark, hvor samtlige stemmer i et musikværk er samlet overføres det til landskabet som et naturpartitur med en bæredygtig vision for at forene kunst, kultur og natur i ét og samme grønne byrum.

Dette forløses ved at bruge begreber fra musikkens verden, der dermed sætter fokus på seks vigtige hovedgreb i opgaveløsningen og fortællingen om den nye Musikhuspark. Med seks hovedgreb er musikkens terminologi oversat til arkitektur og landskaber, og i det overlap har vi skabt krydsfelter, der favner den kompleksitet som ligger i konkurrenceprogrammet. De seks hovedgreb er Partituet, Broerne, Tonegiveren, Stemmerne, Improvisationen og Sampling. 

Den synergi og magi som opstår i overlappet mellem natur og kultur er parkens altoverskyggende potentiale og helt særligt identitetsskabende for den nye Musikhuspark. Her skabes en ny parktype, hvor kulturen understøtter naturoplevelsen og hvor kulturoplevelsen løftes i samrum med naturen, som ikke før er set i Danmark.

partituret_musikhusparken
Naturpartitur
visualisering_musikhusparken1