beauvais_banner_ny-copy

Stedets dialekt: Pionervækster og pionerånd, vilde arter, selvgroet, mangfoldigt og særpræget udtryk, nedlagte jernbaner og industri, på kanten af byen

STED: Østerbro, København
TYPE:  Indbudt projektkonkurrence
PROGRAM: Nyt boligområde
BYGHERRE: Boligselskabet 3B
SAMARBEJDE: Vandkunsten, Dansk Energimanagement & Esbensen, Oluf Jørgensen og Marc Vacher
ÅR: 2015

SNIT_1_200

Beauvaisgrunden rummer historien om en ung pioner, der i slutningen af 1800-tallet etablerede en visionær konservesproduktion. Det er fortællingen om en fødevarefabrik, der gennem årtier forsynede danske hjem med ketchup, sennep og syltede grøntsager og en grund, der siden husede maskinværksted, smedje og blikkenslageri.

Boligområdet Lysskoven er Østerbros nye grønne bykvarter. Lysskovens stærke landskabskarakter skaber identitet for stedets nye beboere,  tilføjer et nyt grønt byrum til Østerbro, skaber en klar port til byen og tilbyder aktivitet, fællesskab, leg og dyrkning i balance med naturens eget økosystem.

Ringbanen_Landskab
SITUATIONSPLAN_1_1000
OPSTALT_BANELEGEME
Rovsingsgade_Landskab

Lysskoven består af en markant og sammenhængende beplantningsstruktur, der tager udgangspunkt i ”Beauvaisskovens” potentiale, hvor pionerarter, vilde planter, træer, buske og græsser fortæller historien om et særligt sted i byen.

Lysskovens grønne karakter er ikke en kopi af en dansk løvskov, men søger derimod at skabe en ny type bymæssig skov, der skal blive identitetsskabende for det nye boligområde. Denne nye type skov er en åben beplantningsstruktur, hvor træernes kroner løftes, så der opstår en åben og lys byskov. Beplantningen tager udgangspunkt i ”et selvgroet udtryk”, hvor planter og træer, der er opstået over tid på en forladt industrigrund, skaber en ny type skov bestående af hjemmehørende arter som birk, rødel, poppel, hyld, syren, naur, ask mv. Beplantningen skaber stor rumlig og beplantningsmæssig variation og bidrager til øget biologisk mangfoldighed i området.  Midt i området omkring skovsøen åbner skoven sig, og en stor lysning bliver områdets centrale mødested.

Lysskoven byder på et væld af aktiviteter.  Små ”hemmeligheder” i skovbunden som en væltet træstamme danner grundlag for en naturlig legeplads. I trækronernes toppe bygges der huler, og på de skovklædte skråninger kan man køre på en naturens egen cykeludfordringsbane.

View_Balcony
View_Forest

Stedets kulturhistorie og ”madfabrikken Beauvais” kan skabe grobund for en nyt boligområde med fokus på fødevarer, dyrkning og deleøkonomi. Lysskoven byder på et væld af naturlige madressourcer, hvor urter og bær, løg, rødder og spiselige planter kan samles og bruges til den daglige madlavning.

I Lysskoven dyrkes der i storskala og på naturens præmisser, der sikrer en bæredygtig dyrkningsproces. Dyrkningsbede, som vi kender fra den udbredte interesse i urban farming, erstattes her at store arealer af ”naturlig dyrkning” i skovbunden. Samtidig bliver lysskoven et særligt sted i byen, hvor man kan lære om nye typer af fødevarer, og hvordan man kan udnytte naturens egne råvarer.

0001_aml_crop
03122015_TM_opstalter