kultuttaarnet_banner-copy

Stedets dialekt: Kulturarv, historie, irgrønne tårne og spir, bro og forbindelser, Knippelsbro, københavnsk ikon, mødested, blå byrum, havn, liv på vandet

STED: København
TYPE: Skitseforlag
PROGRAM: Byrum og landskab
BYGHERRE: Foreningen Kulturtårnet
ÅR: 2017

Kulturtårnet fortæller i sin enkelhed historien om København. Det irgrønne tårn står i dag som et Københavnsk ikon og symbol på den københavnske egenart både i kraft af sin form, funktion og sin materialitet – forbindelsen til vandet og den funktionsfyldte havn samt det irgrønne kobbers unikke patinering, der refererer smukt til de talrige tårne og spir, som gør byen til noget særligt.

Foreningen Kulturtårnet har med åbningen af tårnet formået at udnytte et helt centralt arkitektonisk bygværk, gøre det til et nyskabende kulturelt rum og derved evnet at bygge bro mellem gammel og nyt – fra broens tidligere funktion som central figur i den industrielle havn til i dag at være et fremsynet kulturelt mødested i byen.

Kulturtårnet tilbyder i dag en særlig type oplevelse. Det er unikke og intime oplevelser, der finder sit potentiale i det snævre tårn. Dette potentiale ser vi mulighed for at udfolde yderligere ved at skabe ny og tættere forbindelse til vandet.

SKM_C36817102715310

Vi foreslår, at man med et nænsomt greb med respekt for kulturarv og materialitet tilfører et ekstra lag til det kulturelle tårn. Ved at forlænge de eksisterende linjer tilføjes et ekstra cirkelslag til bropillens ydre plateauer, som en fastgjort ponton. Herfra skabes en ny kontaktflade og tilgængeligheden til- og fra vandsiden muliggøres.

Det nye plateau muliggør udeservering, hvor foldeborde og stole let kan fæstnes på rækværket. Det bliver også muligt at ankomme til Kulturtårnet i kajak, hvor kajakroere via det ekstra trin kan fastgøre båden til kajen og gennem en låge i rækværket få adgang til bropillen.

diagrammer
Layout2

Kulturtårnet vil med den nye ponton fremover forsat kunne rumme intime arrangementer af begrænset størrelse men med et nyt og endnu i København uset oplevelsesunivers. Med pontonen vil Kulturtårnet kunne bidrage til ekstraordinære kulturelle oplevelser, som udforsker københavnernes historie i relation til havnen og vandet i endnu større grad end tidligere.

Robuste materialer i høj kvalitet føres igennem i hele projektet. Materialer, som findes på stedet i dag, videreføres sådan, at et kvalitetsmæssigt helhedsudtryk sikres. Ved at vælge materialer, som har et forholdsvist lavt behov for vedligehold og som patinerer smukt, bevarer kulturtårnet sit karakteristiske udtryk og københavnske egenart

OPSTALT