kulkranen_banner

Stedets dialekt: Industriarv, kul, koks og kulkranspor, råt og uberørt, pionerarter, broer, forbindelser, tempo og rytme, oppe og nede, henover og under, mellemrum og overgangsrum

STED: Sydhavnskvarteret, Aarhus
TYPE: Konkurrenceforslag
PROGRAM:Landskab og byrum
BYGHERRE: Aarhus Kommune
SAMARBEJDE: Vandkunsten, Raw mobility, Stokvad, Smith Innovation, DEM & Esbensen
ÅR: 2017

Som en del af team Vandkunsten har Sted udarbejdet forslag til udvikling af Aarhus´ gamle kulkranspor Kulbroen i byens Sydhavnskvarter. Projektet foreslår et større samlet greb under titlen De tusinde broers bydel.

Kulkransporet står i dag tilbage som et arkitektonisk vidnesbyrd og kulturarvsbygværk med potentiale til at skabe ny sammenhæng og forbindelse mellem Aarhus midtby og havnen. Heri har vi set potentialet til at lade broen som motiv blive identitetsgiver for Sydhavnskvarteret, og ladet broerne opstå som kvarterets byggesten, der forbinder kvarteret og skaber sammenhæng på tværs af byen. Broerne er karaktergivere for de forskellige måder at bevæge sig på, de skaber flow og fremstår samlet som et større strukturelt greb, der bliver identitetsgivende for Sydhavnskvarteret. De tusinde broers bydel.

Skærmbillede_kulkranen_rend

Projektet introducerer forskellige bromotiver, der bevæger sig på kryds og tværs og sammenbinder kvarteret i alle niveauer – horisontalt og vertikalt.

Fælles for broerne er, at de skaber nye hverdagsrum, hvor det tilfældige møde kan opstå. De løser helt lavpraktiske formål og forbinder byens lag – oppe, nede, til-og-fra, henover og under. Broerne skaber en ny bevægelseskultur, og fordrer nye måder at bruge byens rum. Ved at lade broerne bevæge sig op og ned, henover og igennem skabes et netværk af forbindelser, som knytter kvarteret tættere sammen i en ny struktur.

Med tydelige referencer til industriens transportbånd, slisker og stringente bygningsstrukturer får Sydhavnen et udtryk, som trækker tråde tilbage til kvarterets industrielle storhedstid og kombinerer dette med et grønt og nutidigt islæt.

Skærmbillede_kulkranen_diagrammer
V:Kulkransporet�7 Tegninger�1 AutoCAD (dwg)Opstalter_kulkransporet_vob Model (1)
V:Kulkransporet�7 Tegninger�1 AutoCAD (dwg)grund_kort_masterplan_03 Model (1)