Helsinge_Banner_REV

Stedets dialekt: Istidslandskab, skov, sø, strand, mark, forstadsliv, hverdagsliv. 

STED: Helsinge
TYPE: Indbudt projektkonkurrence
PROGRAM: Masterplan
BYGHERRE: Gribskov Kommune
SAMARBEJDE: Tegnestuen Vandkunsten, Dansk Energimanagement & Esbensen
ÅR: 2016

Helsinge Hegn er Nordsjællands nye perle – tæt på forunderlig og rekreativ natur og med storbyens pulserende liv lige inden for rækkevidde. I den nye bydel er man tæt koblet op på Helsinge by, det nye trinbræt og de omkringliggende landskabelige herlighedsværdier.

Fællesskab er noget af det, som er særligt karakteristisk for helhedsplanen.  I Helsinge Hegn er fællesskaber noget, der praktiseres med naboen, vejen, bydelen og byen, vi bor i. Arkitekturen og landskabets udformning tager derfor udgangspunkt i ønsket om på bedst mulig vis at invitere til alle former for fællesskab, og bebyggelsen  er derfor bygget op efter en klyngestruktur, som undertøttes af landkskabet.

A0 planche.indd

Naturen er et identitetsdannende element i Helsinge Hegn. Ved at beplante med forskellige vegetation og skovtyper skaber vi forskellige identiteter i bydelen, som henter inspiration i de lokale landskabskarakterer.
Skoven, lundene og det åbne englandskab tegner tilsammen den nye bydel Helsinge Hegn. Her bor man i en lysning i løvskoven eller i en lund i på engen. Man bor sammen, i det grønne, i nærhed til hinanden og med langstrakte åbne vidder, beskyttet af de grønne, læ-givende skove.

helsinge_snit_2
A0 planche.indd

Klimasikring og regnvandshåndtering er naturligt integreret i Helsinge Hegns arkitektur og landskab. Gennem en samlet blå strategi bliver bydelen bæredygtig og klimasikret. Klyngerne er placeret på de høje arealer i terrænet, hvor der er tørt, mens de lavtliggende arealer og vådområder bruges til at håndtere regnvand. Enkelthed, robusthed og bæredygtig drift er kerneværdier, der er indtænkt i strategien.

A0 planche.indd
helsinge_visu_sommer2