kampsportens_hus_bannerny

Stedets dialekt: Dynamisk og sammensat, kontraster, dualitet og balance, by og natur, det kraftfulde og det langsomme, fordybelse og ro, aktivitet og støj, fysisk træning og åndelig dannelse, samspil mellem ude og inde

Sted: Nørrebro, København
Type: Konkurrenceforslag
Program: Byrum og landskab
Bygherre: Københavns Kommune
Samarbejde: Christensen & Co., Rambøll
År: 2018

stueplan_landskabweb

Kampsportens Hus er et nyt hus til kampsport, foreningsliv og bymæssige aktiviteter på »Skodagrunden« på grænsen mellem Nørrebro og Nordvest i København. Visionen er at skabe et nyt fyrtårn for kampsport i København og et hus, der rækker ud i byrummet på en måde, der understøtter et levende bymiljø.

Projektets hovedgreb tager udgangspunkt i stedets særegne karakter; på den ene side er grunden præget af den pulserende by, på den anden side har stedet en stilstand og ro over sig, hvor nogle af lokalområdets højeste træer skaber grønt åndehul midt i byen. Projektet arbejder med potentialet i denne dualitet – det dynamiske og det rolige – som et formgivningsprincip for både arkitekturen og landskabet.

christensen-co_martial-arts-house_scene-2_v8-workingweb
Skærmbillede 2018-06-14 kl. 13.19.34
landskabskatalog

I Kampsportens Hus bliver uderummene brobygger mellem idrætsudøvelse og åndelig dannelse, hvor træning og fordybelse kan gå hånd i hånd, og hvor de arkitektoniske rammer fremmer muligheden for fællesskab og tværkulturel udveksling. På tværs af kampsportsgrene, men også på tværs af  aktive og passive brugere, unge og gamle, husets brugere og offentligheden. Med mulighed for samling, leg, ophold og træning af forskellig art bliver uderummene til et mødested og mulighedsrum, der bidrager til et levende bymiljø.

kampsportens hus
planudsnit_50_pladsweb
Skærmbillede 2018-06-14 kl. 13.23.34