intergenerational_banner-copy

Stedets dialekt:

STED: Morbio Inferiore, Ticino, Schweiz
TYPE: Strategi
PROGRAM: Plejecenter
BYGHERRE: Regionen Ticino
ÅR: 2015

Intergenerational_vignet_03

Sted har udviklet en strategi for en ny måde at bygge plejecentre på. I fælleskab med en schweizisk projektgruppe bestående af arkitekter, planlæggere, kommunale embedsmænd, plejepersonale, fondsbestyrelsesmedlemmer og antropologer har vi afholdt en række møder, faciliteret wokshops og deltaget i studieture for at skabe en fælles vision for projektet.

Strategien er lavet på baggrund af de resultater, projektgruppen er nået frem til, og er omsat til en guideline for, hvordan man skal udvikle plejecentre efter konceptet ”Intergenerational Neighbourhoods” – en visionær tilgang til det traditionelle plejecenter, hvor man blander by og ældreboliger og tilfører nye tværgående funktioner, og steder der kan facilitere fællesskab og byliv.

intergenerational02

Opgaven er at skabe et fælles mål og vision for, hvordan man kan nytænke måden at bygge nye plejeboliger på. Med en budgetramme på 60 mio. schweizer frank skal der opføres 3 nye plejecentre i regionen Ticino i det sydlige Schweitz.

Ambitionen er, at plejecentrene skal integreres i byen både fysisk og mentalt. Ideen med at skabe et plejehjem som en ”Intergenerational Village” er, at by og plejehjem skal smelte sammen, bruge hinanden, lære af hinanden, hjælpe hinanden og udfordre hinanden. Følelsen af at høre til er vigtig for beboeren, og forhåbningen er, at plejehjemmet kan give noget tilbage til byen.

Derfor er det vigtigt at arbejdet med deres fælles vision og koncept foregår i ”co-creation” med alle interessenter. Byens borgere, beboere på plejehjemmene, de besøgende, de ansatte og ejerne skal alle være aktive medspillere i designprocessen.

I fællesskab med det lokale universitet – afdelingen for sociale studier, en bæredygtighedsekspert, en bygningsarkitekt, en plejehjemsdirektør og byernes borgmestre igangsættes en større analyse og registreringsprocess. Det er Sted, der udtegner potentialeplaner og Sted, der faciliterer og sammenfatter teamets tanker, ideer og visioner.

De tre steder er alle små byer i den sydlige del af Schweiz. De tre byer Mobio, Vacallo og Coldrerio ligger meget tæt på hinanden. Ideen er at skabe en stærk identitet for hver landsby i relation til sin kontekst, historie, lokale kulturarv og livsstil, men samtidig at forbinde de tre landsbyer, så de kan bruge hinandens faciliteter, samt have administration og andre overlappende funktioner kan være organiseret i et sted for derved spare penge på det samlede budget.

intergenerational01