plan_hirtshals
diagram_hirtshals

STED: Hirtshals
TYPE: Helhedsplan
PROGRAM: Byrum i centrum med relation til komplekse anlægsprojekter/
helhedsplan/trafik, parkering og vej/inventar/belysning/landskab/wayfinding/mobilitet.
Hovedentreprise 1. præmie.
BYGHERRE: Hjørring Kommune
ÅR: 2021 – Hjørringgade og Havnegade er færdiganlagt august 2021

visionhirtshals

VISION OG BYKANT
Visionen er at binde byens mange oplevelser sammen både fysisk og mentalt og skabe en samlet destination for både hverdagsliv og fest.

Bykanten er Hirtshals nye, samlende byrumsforbindelse og tager udgangspunkt i de tre udvalgte gadestrækninger, Havnegade, Hjøringgade og Jernbanegade. Bykanten består af en serie af gaderum og byrum, der sammen optegner byens kanter og understreger de oplevelser man bevæger sig igennem.

BYRUM

byrumhirtshals

WAYFINDING I HIRTSHALS MED STEDSSPECIFIK IDENTITET

skiltefamiliehirtshals

Farver med rødder i historien
Vi udvikler en farvepalette til Hirtshals, som udspringer dels af byens historie og identitet, dels fra farverne i den omkringliggende natur. De blå farve refererer til havnens fiskerkuttere, havet og himlens toner. Og med den blå signaturfarve trækker vi havet ind i byen og skaber dels en kobling til havnen dels et visuelt sammenhængende udtryk i Bykanten.

Skriften længe leve
Fonte, der har et unikt og genkendeligt udtryk, kan bære en hel identitet. Derfor vil vi også bruge mange kræfter på at finde den helt rigtige font til wayfindingen i Hirtshals. Det skal være en font, der understøtter, at mødet med Hirtshals på en gang er venlig og kantet.

wayfindinghirtshals

GADERNE

gaderne_hirstals

Hjørringgade – ensrettet
Kørebanen indsnævres og frigiver plads til ophold, græsser, udeservering og meget mere. Kanterne skærmer mod vej og skaber et varmt uderum mellem vej og bygning. Enkelte steder bindes gaden sammen på tværs med betonelementer, der mimer træformaterne. De bliver opmærksomhedsfelter og vil sænke hastigheden hos bilisterne.

Hjørringgade – dobbeltrettet
Med dobbeltrettet kørsel øges vejarealet, hvilket er på bekostning af arealet til udeservering, beplantning og trædækkenes størrelse. Principperne for dispoenringen af hele gadeprofilet er ellers som ved den ensrettede model.

Havnegade og Havnepromenade
Havnepromenaden bliver Hirtshals’ langstrakte ikon og et væsentlig bindeled mellem byen og havnen. Træet som beklæder promanden og værnet blødgør Havnegades hårde udtryk. Udvalgte steder spænder træbelægningen på tværs af hele gaden som en taktil opmærksomhedsmarkør og giver en oplevelse af, at man som bilist også kører på promenaden.

Jernbanegade – ”Aktivitetsbåndet”’
Gadens rum indrammes af et bølgede bevægelseslandskab med vilde urter og planter fra lokalområdet. I kontrast til det bløde landskab, placeres betonplinte, bænke og inventar til skate, løbehjul mm.