visu_husumhaveby

STED: Brønshøj-Husum
TYPE: Helhedsplan
PROGRAM: Byrum og landskab
BYGHERRE: Københavns Kommune
SAMARBEJDE: Primus Arkitekter & Everyday Studio
ÅR: 2019- pågår

koncept_husumhaveby

DET GODE NABOSKAB
Visionen med Bystævneparken er at skabe et blandet bykvarter, hvor det gode naboskab er i fokus. Byens rum udvikles omkring markante eksisterende træbeplantninger, som bliver identitetsskabende pejlemærker i en bydel på fodgængernes præmisser.

Hovedgrebet for Bystævneparken bygger på områdets historiske spor. Gadenettet bærer tydelig præg af de gamle markskel fra landsbyens stjerneudskiftning fra omkring år 1800, og Vestvolden inddæmmer området mod nord og tilfører stedet en rekreativ herlighedsværdi.
De nuværende kolonihaver skaber et patchwork af identiteter og små oplevelser.
Den modernistiske parkbebyggelse ligger som et visionært foregangseksempel på, hvordan velfærdsstaten i 1970’erne bestræbte sig på at skabe gode boliger med lys, luft og plads, sociale mødesteder og dagligdagsfaciliteter indenfor rækkevidde, samt lige adgang til grønt.

Ved at tilfører nutidige elementer, bliver det modernistiske område til en samlet mangfoldig haveby, der samler naboområderne i en nedskaleleret bydel med unikke grønne kvaliteter.

plan_husumhaveby
Helhedsplan af Bystævneparken/Husum Haveby

HAVEN
Den nye havebystruktur tilbyder områdets fremtidige beboere adgang til
mange forskellige udendørs leverum. De grønne rum bliver de sociale mødesteder,
de private oaser, de aktive og de kontemplative rum. De bliver til
bydelens pejlemærker og identitetsskabende leverum i en unik bydel.

axo_husumhaveby
Aksonometri af de forskellige typer haverum - fælles forhaver, gårdhaver og den store baghave
diagram_haven1
diagram_haven2

Private haver

Gårdhaver

Fælles forhaver

Baghaven

Taghaver og grønne tage

Vestvolden

snit_husumhaveby2
Snit gennem den fælles baghave i Bystævneparken