hilleroed_banner

Stedets dialekt: barok, kulturhistorie, slot, slotshave, slotssø, torv, gågade, brosten, byliv

STED: Hillerød
TYPE: Dispositionsforslag
PROGRAM: Byrum og landskab
BYGHERRE: Hillerød Kommune
ÅR: 2021 – pågår

FORTÆLLINGEN OM SLOTSBYEN
Hillerød Slotsgade er det centrale handelsstrøg i Hillerød – byen der både er rig på et kongeslot og et enestående haveanlæg.
Frederiksborg Slot er Hillerøds kulturhistoriske hjerte og en af Nordsjællands vigtigste destinationer. Når vi fornyer Hillerød Slotsgade med nye belægninger, byrumsmøbler og beplantning, gør vi det med fortællingen om Hillerød som slotsby i centrum.

Vi tror på at innovation, sker når elementer fra historien og det eksisterende sammensættes i nye konstellationer. Med klare designreferencer til slottet og slotsparken, får Slotsgaden en fornyet tydelig identitet, en høj materialemæssig kvalitet og en helt særlig fortælling for byen, som kun findes på dette sted i hele verden. En fortælling som skal danne rammen for byen fremadrettet og som binder slot, sø og midtbyen i Hillerød sammen.

hilleroed2
hilleroed
hilleroed3