slotsgade-new

Stedets dialekt: barok, kulturhistorie, slot, slotshave, slotssø, torv, gågade, brosten, byliv

STED: Hillerød
TYPE: Dispositionsforslag
PROGRAM: Byrum og landskab
BYGHERRE: Hillerød Kommune
ÅR: 2021 – pågår

diagram_hjemmeside

Fortællingen om Slotsbyen
Hillerød Slotsgade er det centrale handelsstrøg i Hillerød – byen der både er rig på et kongeslot og et enestående haveanlæg.
Frederiksborg Slot er Hillerøds kulturhistoriske hjerte og en af Nordsjællands vigtigste destinationer. Når vi fornyer Hillerød Slotsgade med nye belægninger, byrumsmøbler og beplantning, gør vi det med fortællingen om Hillerød som slotsby i centrum.

Vi tror på, at innovation, sker når elementer fra historien og det eksisterende sammensættes i nye konstellationer. Med klare designreferencer til slottet og slotsparken, får Slotsgaden en fornyet tydelig identitet, en høj materialemæssig kvalitet og en helt særlig fortælling for byen, som kun findes på dette sted i hele verden. En fortælling som skal danne rammen for byen fremadrettet og som binder slot, sø og midtbyen i Hillerød sammen.

10-hilleroed-slotsgade–vilhelm-lauritzen-architects
img_20221002_104130
img_20221002_104155
hilleroed–vilhelm-lauritzen-architects-8
hilleroed–vilhelm-lauritzen-architects-2

Langtidsholdbare løsninger, der patinerer smukt
I projektet anvendes materialerne fra slottet på en ny måde og tilfører derved belægningen i Slotsgade en særlig materialitet og stoflighed i høj kvalitet. Belægning, beplantning og byrumsinventar understøtter tilsammen gaderummets bevægelsesflow og skaber et tydeligt byrumshierarki. Gaderummet deles op i zoner for gang, zoner for møblering og zoner for byrum og forbindelser til den omkringliggende by.

Som ved opførelsen af det gamle slot, er fokus i gaden på æstetik, kvalitet og robusthed, med materialer der patinerer smukt og kan holde hundredevis af år. Teglstenen og ædle materialer som tombak er en tydelig reference til slottets materialitet og langtidsholdbare kvaliteter.

objects
foto
hilleroed–vilhelm-lauritzen-architects-4
plan_hilleroed_hjemmeside
planudsnit_2