fano_banner_ny-copy

Stedets dialekt: Klitlandskab, horisont og himmel, sand, strand, sandfygning, blæst, hvirvel- og kastevinde, uspoleret og uberørt, hav, tidevand og stormflod, badehotel, stærke fællesskaber

STED: Fanø
TYPE: Indbudt projektkonkurrence
PROGRAM:  Nyt torv og strandstrøg
BYGHERRE: Fanø Kommune, Realdania
SAMARBEJDE: Primus Arkitekter, From Bahamas
ÅR: 2015

viewhav_1612

I forreste klitrække, hvor der er saltvand i luften, sandflugt på kysten, udsigt til havets ende og himlens begyndelse, ligger et særligt sted. En skjult skat, glemt af tiden. Det er Fanø Bad.

Fanø Bads altoverskyggende kvalitet er naturligvis beliggenheden midt i et spektakulært landskab.

Fanø Bad er et af de få steder i Danmark, hvor vi endnu kan opleve den vilde og uspolerede natur.  Fanø Bad er et sted, der rummer magi – en magi, der skal vækkes til live igen. Badekulturen fra stedets storhedstid skal fortælles og synliggøres. Vi vil bruge simple arkitektoniske greb til at levendegøre den unikke kulturarven, så den kan skabe nutidig og fremtidig værdi.

lngdesnitjweb

Med udgangspunkt i stedets altoverskyggende kvalitet – den storslåede og kraftfulde natur – tegner projektet et bylivstilpasset ”klitlandskab”, der strækker sig ind gennem byen fra ankomsten, videre henover torvet og helt ud til kysten. ”Klitlandskabet” er en iscenesættelse af de kvaliteter som det naturlige klitlandskab byder på, hvor bakker, lavninger, skråninger, kanter og stier skaber rum og plads til byens liv og danner rammerne for møder, interaktioner, aktiviteter, fællesskab for både fastboende, lokalt forretningsliv og besøgende.

”Klitlandskabet ” koncentreres på Naturtorvet, hvor byens nye torv og samlingssted bliver markeret som en gryde i landskabet, hvor der er rum og læ for samling. ”Klitlandskabet” og ”Naturtorvet”  skaber i sin enkelhed sammenhæng, identitet og tiltrækningskraft for Fanø Bad og markerer Fanø Bad som et helt særligt sted på Fanø og i resten af Danmark.

63587_17

Klitlandskabet forankres af en række kantmøbler, der lægger sig i kantzonen mellem private og offentlige arealer og erstatter de fodhegn og lave murelementer, der i dag er brugt til at skabe præcise grænser mellem byens matrikler. Verandaen, Badebroen, Trappen, Balkonen, og Terrassen er alle kantmøbler, der inviterer til ophold og leg. De kan fungere som afgrænsning mellem matrikler, faciliterer byliv, udeservering og hverdagsliv.

Strukturen sender i funktion og udformning samtidig en hilsen til badehotellets sociale rum som f.eks. terrassen, verandaen og balkonen, der dermed bredes ud i Fanø Bads byrum som en samlende identitet.

helhedsplan_1000
63587_15