web_visualisering_esbjergs-banegaard
Visualisering af den nye Banegårdsplads.

Stedets dialekt: ankomst, belægning, urban, jernbane, vestkyst, industri, portal, grid

STED: Esbjerg
TYPE: Byrum, stationsforplads
PROGRAM: Helhedsplan
BYGHERRE: Esbjerg Kommune og DSB Ejendomme
SAMARBEJDE: Tegnestuen Vandkunsten, ViaTrafik, Spanggaard
& Virenfeldt og RED Cushmann & Wakefield I RED
ÅR: 2019-2020

web_situaation_esbjergs-banegaard
Banegårdspladsen bliver en central plads i Esbjerg.

NY ANKOMSTPLADS OG STYRKEDE FORBINDELSER
Med stor respekt for Esbjergs historie og DNA, har vi designet en Banegårdsplads med åbne programflader, der skal genskabe stoltheden over stationsområdet.
Esbjergs kvaliteter og destinationer skal samtidig forbindes endnu bedre, og de skal understøttes af et styrket stationsområde, Banegårdspladsen, der bliver en ny ankomstsport til byen.

web_koncept1_esbjergs-banegaard
Konceptdiagram af forpladsen til Banegården.

GRANITTENS RYTME
Banegårdspladsens granitbelægning har afsæt i Banegårdsbygningens rytme og linjer. Rummet spændes ud mellem facaderne og løber hen over Jernbanegade for at forbedre flows og skabe større sammenhæng til stationen og den nye ankomstplads. Pladsen bliver et urbant, men samtidigt biodiversitet, frodigt og grønt byrum, som integrerer en stor mængde cykelparkering diskret mellem træerne.

web_snit_esbjergs-banegaard
Snit gennem Banegården og forbi iværksætterihuset
banner_esbjergbanegaard
Esbjerg banegård, tegnet af Heinrich Wenck og opført i 1904