topleg_web

Stedets dialekt: Tæthed, brosten, snørklede gader, fiskerby, nicher, huse, kanter, sokler, blomster

STED: Dragør Kommune
PROGRAM: Skolegård, byrum, leg, idræt, renovering
BYGHERRE: Dragør kommune
SAMARBEJDE: Street movement (parkouranlæg)
ÅR: 2016-2020
STATUS: Under udførelse

Frikvarteret slutter ikke, når skoledagen slutter. De åbne skolegårde i Dragør er anlagt til at summe af bevægelse med bold, parkour og skate hele dagen – for alle aldre. De åbne skolegårde er en del af Dragør.

For Dragør Kommune har STED udarbejdet forslag til renovering af tre skolegårde – Dragør Syd, Dragør Nord og Store Magleby. Forud for udarbejdelsen af dispositionsforslagene har STED faciliteret en inddragelses- og samskabelsesproces for kommunen og skolerne.

Visionen er, at skolegårdene skal være steder, der skaber en bedre relation til den omkringliggende by. Skole og by skal bindes sammen både fysisk og mentalt, og både leg og læring skal ske i de rammer, der kendetegner stedet og historien.

Dragørs egenart, sanselighed, historie og særegenhed kan bruges aktivt, når skolegårdene skal forandres til et nyt læringsmiljø. Med denne tilgang bliver det muligt at udnytte og udvikle de potentialer, som de enkelte skoler, skolegårde og omkringliggende landskaber i Dragør Kommune allerede rummer hver især. Målet er at hver skolegård får sin egen særegne stedsidentitet som forankrer skolegårdene både fysisk og mentalt. Det giver ejerskab og tilhørsforhold til stedet.

Fotos: Legende børn på Store Magleby Skole. Fotograf: Anders Graver

Dragør – En Lille by med globale relationer

diagram

Læringslandskaber – Leg og Læring

De åbne skolegårde fungerer som læringslandskaber der har rumlig og æstetisk kvalitet – både, når det bliver brugt og når, det ikke bliver brugt. Ved at tænke projektet som et landskab frem for en møblering sikrer man et robust projekt der netop i kraft af sin store fleksibilitet appellerer bredt og er multifunktionelle læringsrum der både kan skabe store, åbne rammer for plenumaktivitet og mindre nicher og rum for ophold og fordybelse.

lringslandskaber

Dragør Skole Syd

Med direkte fysisk og visuel kontakt mellem skolen og Dragørs historiske fiskerby, skal inspirationen til arbejdet med uderealerne findes i den historiske bys strukturer, materialer og fortællinger som derved kan skabe grobund for en lokal forankret skole der indgår i fortællingen om Dragør. Skole og by skal bindes sammen både fysisk og mentalt og både læring og leg skal ske i de rammer der kendetegner stedet og historien.

den gamle bystruktur som motiv

3_forskellig_skolegarde-02

Dragør Skole Nord

Dragør Skole Nord blev opført i 70’erne på baggrund af en stor udvidelse af lufthavnen i led med en øget boligmasse til ansatte ved lufthavnen. Mange elever på skolen har i dag stadig forældre der arbejder i lufthavnen og skolen er placeret i tilknytning til en gammel ”rullevej” der forbandt området med lufthavnen. Lufthavnen er overordnet motiv og skolen omdannes til et sammenhængende ”baneareal” der binder alle uderealer sammen. Belægninger bevares i størst mulig omfang og tilføjes med nye belægninger og markeringer i belægningerne på udvalgte steder.

lufthaven som motiv

3_forskellig_skolegarde-01

St. Magleby Skole

Historien om St. Maglebys hollandske landbrugsarealer og grøntsagsdyrkning til københavnerne, er motiv for skolegården på St. Magleby skole. Marklodder, læhegn og markstier binder skole og omkringliggende by og landskab sammen og skabe en samlet fortælling. Den store flyhanger der i dag rummer sportshal suppleres af et langt aktivitetsstrøg, hvor et aktivitets og multibaneanlæg udspringer fra historien om Hangarens flyværksted.

3_forskellig_skolegarde-03