banner-copy

Stedets dialekt: Nye former for lokale mødesteder, mellemrum i byen, små og store fællesskaber, uformelle og spontane møder, engagement, initiativ og medborgerskab

STED: Form/Design Center, Malmö, Sverige
TYPE: Udstilling og formidling
PROGRAM: Udstillingsbidrag til gruppeudstilling
BYGHERRE: Kjellander+Sjöberg og Malmö Form/Design Center
ÅR: 2018

opstalt

Commoning Kits er en udstilling kurateret af den svenske tegnestue Kjellander+Sjöberg på Malmös Form/Design Center. Udstillingen rejser spørgsmålene om, hvilke mødesteder, der er brug for i byen, hvilke der mangler, og hvordan byrum kan være med til at skabe og understøtte nye former for møder og fællesskaber.

Udstilling består af 13 forskellige bidrag fra skandinaviske tegnestuer – “Den Levende Pergola” er Steds bidrag.

Commoning Kits, udstilling på Malmö Form
Commoning Kits, udstilling på Malmö Form

Den Levende Pergola markerer ankomsten til Sege Park og binder inde sammen med ude, det groede sammen med det byggede, den fletter landskab sammen med bygning. Den danner en rumskabende struktur, der skaber en særlig overgang mellem Sege Park og resten af Malmø.

Pergolaen er et dynamisk omdrejningspunkt for byens borgere, som har mulighed for at bytte sig til stiklinger og nye planter eller mødes omkring andre grønne tiltag i og omkring Sege Park. Her opsamles regnvand til brug for parkens træer og planter, her er insekthotel, plante-nursery, frøbank og formuldingsanlæg. Beboere og besøgende kommer og går, deltager i aktiviteter, spiser, dyrker, plukker urter, bytter planter og bruger byens nye grønne rum. Her modnes og spirer nye idéer til videreudvikling af forskellige initiativer og events.

Pergolaen refererer i sin arkitektur til stedets parkbebyggelse, hvor bygning og landskab flettes sammen af pergolaer og understreger stedets historiske ambitioner om at bo i det grønne. Pergolaen er således en nyfortolkning af Sege Parks grønne ambitioner og værdisæt.

Pergolaen er som arkitektonisk element et adaptivt system, der kan ændre form og udseende, og tilpasse sig. Så selvom den er skabt specifikt til Sege Park, kan det arkitektoniske koncept overføres til andre steder.

Læs mere om Commoning Kits her eller læs artiklen “Mellemrummet” i det svenske tidsskrift RUM her – en artikel, hvor Sted sammen med de svenske tegnestuer Kjellander+Sjöberg, Norell/Rohde og Marge Arkitekter diskuterer behovet for og værdien af mødesteder og fællesskaber i byen.

plan