brede13

Stedets dialekt: Fabrik, tegl, rytme, tektonik, natur, bløde kurver, åløb, græs, brinker

STED: Bredevej, Virum
TYPE: Landskab/byrum
PROGRAM: Ny ankomstplads
BYGHERRE: NNE Pharmaplan
SAMARBEJDE: Over Byen Arkitekter og RAW mobility
ÅR: 2016

principconcept_text

Bredevej – En ny ”entre” til et erhvervsbyggeri

STED har tegnet ny forplads og ankomststrøg i forbindelse med transformationen af den gamle tobaksfabrik på Bredevej til nye og moderne kontorfaciliteter i samarbejde med Overbyen Arkitekter.

Ejendommen Hirschsprung Hus, der i dag bl.a. huser NNE, er oprindeligt bygget til tobaksproduktion. A. M. Hirschsprung & Sønner var én af Danmarks førende cigar- og tobaksfabrikker, og de flyttede i 50’erne fra København til den nybyggede fabrik i Virum.

Projektet tager udgangspunkt i stedets eksisterende kvaliteter og identitet og nyfortolker teglbygningens monumentale arkitektur til et teglbelagt landskabsstrøg, der understreger terrænets bløde kurver og de terrænspring, der sammen med den præcise bygningskrop udgør en særlig oplevelse. Teglfladen opleves som et samlet tæppe, der blødt lægger sig i det grønne landskab, som omgiver bygningen og er kendetegnende for området ved Brede.

En præcis afgrænsning mellem belagte flader og plantebede understreger kontrasten mellem kultur og natur og skaber et naturligt bevægelsesstrøg fra Bredevej og ned mod bygningens nye hovedindgang. Beplantningen består af hjemmehørende arter med stor årstidsvariation og tæt bunddække. Teglen er lagt i varierende forbandt afhængigt af brugen af belægningen, så det også er muligt at sikre gode forhold for varelevering til bygningen. Teglfladen trækkes med ind under den ”svævende” ankomstbygning og ender i en bølgende overgang mellem væg og gulv, der giver et særpræget og smukt rum under bygningskroppen. Teglenes varme farve og nuancer skaber fin sammenhæng til teglen på facaderne i den gamle fabriksbygning og de præcise betonkanter, der indrammer teglfladen, understreger betonkonstruktionen, der er gennemgående i bygningen. På den måde skabes der sammenhæng mellem bygning og byrum.

brede16
ml-02-nne_2017_09_19
brede06
bredevej_photo
brede10
brede15
img_9458-copy
brede04
brede07