visu-torvet

Stedets dialekt: Grønt og frodigt, blomstrende bydel, sammensat identitet, bæredygtighed, biodiversitet og kulturarv

STED: Bispebjerg, København
TYPE: Konkurrence
TEAM: Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Fortheloveoflight og Viatrafik
PROGRAM: Byrum og landskab
BYGHERRE: Københavns Kommune
ÅR: 2023

bispebjerg-koncept-diagram

Blomstrende bydel

Med Bjerget som greb, ønsker vi at give rum til og understøtte en udviklingsrejse, som allerede er i gang på Bispebjerg. En rejse der ikke handler om at rejse væk, men derimod om at finde hjem til den helt særlige sammensatte identitet, som kun findes lige her. En identitet, som skal næres og udvikles ind i fremtiden, nænsomt og bæredygtigt for ikke at miste sig selv og sin arv.

Vision er at skabe et grønt frodigt dansk bjerg i København. Et bjerg, hvor både vejen op og selve toppen er defineret af grønne byrum og forløb. Et bjerg, som kan ses langvejs fra som en grøn, blomstrende top i sommerhalvåret. Og et bjerg som fra toppen kan give kig til hele byen ad akser og mellem træerne.

iso-sammenhaenge

Fra trafikal vejrum til oplevelsesrigt byrum

Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej skal udvikles, så de opleves som byrum frem for vejrum. Trafikken skal “dæmpes” ved at ensrette trafikken, indsnævre og sno vejbaner, ændre overfaldebelægninger, plante træer og ved at lave nye rumlige sammenhænge på tværs af kørearealer. Alt sammen for at give de bedst mulige forudsætninger for at bylivet kan udfolde sig og skabe tryghed og ejerskab til stedet.

Grøn sammenhæng og bymæssig variation

Projektet for Bisbebjerg Torv og Frederksborgvej skal fremstå som et samlet greb i bydelen og samtidig skal de to byrum tilbyde to forskellige byrumsoplevelser, hvor torv og gade som to signifikante og karakterfulde byrum understøtter og supplerer hinanden.

Visionen er at skabe et samlet motiv omkring “Det Blomstrende Bisbe Bjerg”, hvor beplantningen markerer sig tydeligt og karakterfuldt i begge byrum og skaber en tydelig sammenhæng mellem torv og gade. Variationen findes i byrummets “bund”, der med hver sin forskellighed kan tilbyde forskellige funktioner, stemninger og aktiviteter.

visu-hovedindgangen

Styrke identitet for torv og gade med stedet og kulturarv

Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej skal tilføres en ny og stærk identitet, så de bliver karakterfulde og tydelige byrum. Kvarterets rige kulturarv og byplanmæssige linjer skal både være identitetsskabende for stedet og tilføre fysisk og visuel kontakt til gade og torv.

Bispebjerg Torv skal forbindelse til Grundtvigskirken og Bispebjerg Kirkegård og landskabsaksen styrkes og være med til at skabe en tydelig fortælling og attraktionsværdi for torvet. Belægninger, sigtelinjer og beplantninger skal skabe stemningsmæssige referencer og fysiske forbindelser mellem torvet og omgivelserne.

På Frederiksborgvej skal Bispebjerg Kirkegård og Bispeparken mødes omkring en klar og tydelig, grøn identitet for vejrummet. Kirkegårdsmuren og beplantningen trækkes ud i vejrummet og Bispeparkens grønne karakterer og forbindelser på tværs styrkes af nye beplantninger.

plan