aarslev-bydel_banner-02

Stedets dialekt: Forstad, lille tæt bykerne og store åbne landskaber, stærke fællesskaber og nære naboskaber

STED: Årslev/Sdr.Nærå
TYPE: Indbudt projektkonkurrence
PROGRAM: Byrum og landskab
BYGHERRE: Faaborg-Midtfyn Kommune
SAMARBEJDE: Holscher Nordberg Arkitekter, Urban Creators, Fjerring Ingeniører og Brigit Paludan
ÅR: 2018

86722-en-grn-bydel-booklet_jpg-5

Den nye bydel tager afsæt i de særlige stedbundne kvaliteter, der allerede findes i Årslev/Sdr. Nærå. Naturen og byens stærke fællesskaber er udgangspunktet for at skabe en unik og bæredygtig forstad, hvor nye bymæssige og landskabelige kvalitet forenes og danner rammen om et attraktivt og moderne hverdagsliv, hvor indbyggerne og fællesskaber er i centrum.

I dag er mange forstæder som Årslev/Sdr. Nærå i sine strukturer og boligtilbud ikke gearet til at optage nutidige og fremtidige trendenser og drømme om det at leve og bo. Derfor er der behov for, at Fremtidens Forstad gør op med den traditionelle forstadstypologi, hvor forskellige bebyggelsestypologier og funktioner typisk organiseres i zoner uden sammenhæng til omgivelserne, og hvor ”antennestrukturens” vejnet resulterer i usammenhængende byer og uklare byrumshieraki uden plads til fællesskab og byliv.

planudsnit_bydel

Fællesskaber vil blive dét, der kendetegner den nye bydel og gør det til et attraktivt sted at bo. Projektet tager udgangspunkt i en forståelse af, at fællesskaber er noget, vi gør – det er en praksis. En praksis, der udfolder sig på flere niveauer og i flere skalaer. Det er noget, vi praktiserer med naboen, kvarteret og byen, vi bor i. Vores forslag til udviklingen af den nye bydel tager udgangspunkt i et stærkt ønske om at organisere byen, landskabet og arkitekturen, så der bedst muligt inviteres til alle former for fællesskaber.

fllesskaber-landscape-02-02