visualisering3fforbundsskole

STED: Korsør
TYPE: Konkurrenceforslag
PROGRAM: Helhedsplan/byrum/transformation/adm. bebyggelser og skole 1. præmie i konkurrence
BYGHERRE:
SAMARBEJDE: Vilhem Lauritzen Arkitekter og VITA
ÅR: 2021

indbyggetfleksibilitet2

FRA AKSIALT ANLÆG TIL SOLIDARISK FORBUNDSSKOLE
Fremtidens forbundsskole er mere end et uddannelsescenter. Det er et værested, hvor inspirerende fysiske rammer understøtter, udstiller og italesætter 3F’s værdigrundlag med fælleskab, inklusion og netværk i højsædet. Ambitionen er at transformere det eksisterende aksiale anlæg til en solidarisk forbundsskole med plads til alle, mange, få – 3F’s Epicenter!

Men et helt særligt fokus lægges på at forme og aktivere mellemrummet, som definerer oplevelsen af at opholde sig i eller bevæge sig gennem et miljø. Mellemrummet skal danne rammen for de naturlige sociale strømninger, som skaber en særlig atmosfære og kultur, der afspejler forbundsskolens brugere og samfundet
som helhed. Her skal findes rumlige forudsætninger til fordybelse, kaffepauser, kreative gruppeøvelser og større forsamlinger og aktiviteter som morgensang. Her skal alle mødes i øjenhøjde og delagtiggøres i fælleskabet. Spontane møder, dialog, tværgående samarbejder og vidensdeling vil dermed resultere i et finmasket væv af relationer på tværs af 3F og bidrage til en stærk ”vi-følelse” som understreger fælleskabets styrke.

plan_1-500

ET SKALERBART UDVIKLINGSPRINCIP
Med forståelsen for, at dette er starten på et langt og spændende samarbejde med 3F, for at finde den helt rigtige vej, sammen, har vi vægtet at foreslå et yderst udviklings- og skalerbart princip for den nye forbundsskole. Vi foreslår overordnet to nye tilbygninger, som på hver sin måde kobler den nuværende bygning bedre sammen som forbundsskole; Den ene tilbygning erstatter den nuværende gangbro med en større og delvis nedsænket bygningsdel og den anden udgår fra restauranten, på det anviste område for udbygning, og har en mindre pavillonlignende karakter. Fordelingen af arealerne, funktionerne og forholdet mellem de to foreslåede tillæg kan disponeres på flere måder og give forskellige tyngdepunkter og forudsætninger.

tvaersnit-aa_epicenter
visualisering-udsigttildethvidehus