helhedsplan_web


Stedets dialekt: bæk, skov, vandhuller, forstad, hverdagsliv, kuperet terræn, biodiversitet, fællesskaber, kantzoner

STED: Skæring Bæk, Aarhus
TYPE: Åben konkurrence – 1.præmie
PROGRAM: Helhedsplan for alment boligkvarter
BYGHERRE: AAB Aarhus
SAMARBEJDE: ALL – Atelier Lorentzen Langkilde og Everyday Studio
ÅR: 2019-2020

landskabskatalog1-1612×575-1
snit_web

100 Års Byen Skæring Bæk skal planlægges fra rødderne af de bedste erfaringer gennem det sidste århundredes almene bolighistorie og tegnes med en streg, der afspejler en ny vision for det gode liv. En vision, hvor naturen er centrum for hverdagslivet, og hvor nye muligheder for hjemlighed og naboskab folder sig ud i uformelle rum og kantzoner, hvor beboerne selv kan præge omgivelserne.

I 100 Års Byen gør vi naturen til selve omdrejningspunktet for hverdagslivet, både fysisk og mentalt. Det gør vi ved at anlægge boligkvarteret omkring en biotop, der med tiden vil vokse sig til en skov, i midten af helhedsplanen.

 

biotoper_web
kantzone-v-biotop_web

Fællesskaberne i 100 Års Byen skal især opstå og leve omkring naturen, ikke alene i biotopen men også i kantzonerne i grænserummene mellem offentlig og privat; områder hvor man som lejer har mulighed for at sætte sit eget præg, og hvor man kan mødes, eksempelvis i klyngernes gårdrum og på den offentlige ”sivegade”, der løber mellem bebyggelser og biotopen.

Kantzonerne har været med til at definere arkitekturen i 100 Års Byen, hvilket vil sige, at vi har tegnet disse, før vi har tegnet selve bygningerne. Det har vi gjort fordi, det er kendt viden i byforskningen, at de semiprivate udearealer i et boligkvarter er der, hvor de uformelle møder finder sted, kimen til fællesskaber sås og den vigtige følelse af at ”høre til” i et naboskab grundlægges.

detnaeredetfaelles
boligliv_web

Selve boligbebyggelserne er tegnet i forskellige størrelser til forskellige behov i klynger á fem boliger med et gårdrum i midten. Materialerne er brændt og varmebehandlet træ og de har alle ”aktive” tagflader med beplantning til gavn for biodiversiteten og tilbageholdelse af regnvand.