hilleroed2

Fornyelse af Hillerød Slotsgade

En by med et kongeslot og et enestående haveanlæg er fuldstændig unikt. Og som landskabsarkitekter med et ufravigeligt fokus på det stedspecifikke er det lidt af en drømmeopgave at få lov at arbejde med udviklingen af Hillerød Slotsgade.

Frederiksborg Slot er Hillerøds kulturhistoriske hjerte og en af Nordsjællands vigtigste destinationer, og vi vil tegne med fortællingen om Hillerød som slotsby, når vi for Hillerød Kommune skal forny og udvikle en af byens vigtigste gader: Slotsgaden.

Vi tror på, at innovation sker, når elementer fra historien og det eksisterende sammensættes i nye konstellationer.
Med klare designreferencer til slottet og slotsparken, får Slotsgaden en fornyet tydelig identitet, en høj materialemæssig kvalitet og en helt særlig fortælling for byen, som kun findes på dette sted i hele Verden. En fortælling som skal danne rammen for byen fremadrettet og som binder slot, sø og midtbyen i Hillerød sammen.

Vi glæder os til samarbejdet i 2021

thumbnail_template