Byrum og Landskab, Proces og Udvikling
banner

Stedets dialekt: Tæthed, brosten, snørklede gadeer, fiskerby, nicher, huse, kanter, sokler, blomster

STED: Dragør Skole Syd, Dragør By
TYPE: Dispositionsforslag
PROGRAM: Skolegård
BYGHERRE: Dragør kommune
ÅR: 2016 –
STATUS: Under udførelse

For Dragør Kommune har Sted udarbejdet forslag til renovering af tre skolegårde – Dragør Syd, Dragør Nord og Store Magleby. Forud for udarbejdelsen af dispositionsforslagene har Sted faciliteret en inddragelses- og samskabelsesproces for kommunen og skolerne.

Visionen er, at skolegårdene skal være steder, der skaber en bedre relation til den omkringliggende by.Skole og by skal bindes sammen både fysisk og mentalt, og både leg og læring skal ske i de rammer, der kendetegner stedet og historien.

diagrammer

Dragør Skole Syd er beliggende i den gamle bydel, og med direkte fysisk og visuel kontakt mellem skolen og Dragørs historiske fisker- og søfartsby skal inspirationen til Dragør Syd Skoles udearealer findes i den historiske bys særegne strukturer, materialer og fortællinger.

Med “Trappestenen”, “Dørmåtter”, “Baghave”, “Værftet”, “Bypladsen”, “Stejlepladsen”, “Køkkenhaven” og “Alléen” hentes motiver fra Dragørs gamle by ind i skolegården. Som arkitektoniske fortolkninger skaber de nye rum til leg og læring, aktivitet og ophold i udearealerne.

Ankomsten til skolen fra Vestgrønningen understreges f.eks. ved at indføre elementet “trappestenen”. Motivet hentes fra den tætte bystruktur, hvor trappestenen byder velkommen og skaber mulighed for kortvarigt og uformelt ophold. Trappestenen på Dragør Skole Syd består af en lang bænk placeret op af den eksisterende mur, der adskiller skolegården fra Vestgrønningen. Den binder byen og skolen sammen og fungerer som vente- og ankomststed for skolebørn, mens den samtidig skaber en lang byrumsbænk til gavn for byens borgere. Placeringen langs med Vestgrønningen i en præcis nord-sydgående akse understreger samtidigt historien om byen og havnen, og hvordan Dragør By er anlagt ud fra sigtelinjer, der skulle fungere til at navigere efter og hjælpe lodsen i byen.

diagrammer02
diagrammer03
Screen Shot 2018-03-01 at 14.02.04

Start typing and press Enter to search