000000040004-banner

STEDET er udgangspunktet for al vores arbejde. Tegnestuens navn er valgt for at understrege det vigtigste fokus for vores arbejde – steder. Og for at påpege vigtigheden af at forstå STEDET for at skabe god og bæredygtig landskabsarkitektur med ejerskab og forankring.

STED er en ung tegnestue med et team bestående af arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere og en antropolog. Vi udvikler by- og landskabsrum i alle skala i ind- og udland, og yder landskabsarkitektrådgivning i alle faser af et projekt.

Tegnestuen beskæftiger i dag 11 medarbejdere, og blev etableret i 2015 af Landskabsarkitekt MDL Martin Hjerl og Arkitekt MAA Rosa Lund.