000000040004-banner

Vi er STED
STED blev grundlagt af landskabsarkitekt MDL Martin Hjerl og arkitekt MAA
Rosa Lund i 2015. Tegnestuens navn er valgt for at understrege det vigtigste fokus for vores arbejde – steder. Og for at påpege vigtigheden af at forstå STEDET for at skabe god og bæredygtig landskabsarkitektur med lokalt ejerskab og forankring.

Vores rolle er at sikre den højeste kvalitet af landskaber og byrum, som inviterer til brug og tilfører værdi til et sted. Samtidig er det vores rolle at sikre, at såvel små som store landskabelige greb foretages med største respekt for den landskabelige, bymæssige, sociale kulturarv – stedets DNA og dialekt.

Vi arbejder tværfagligt, strategisk og eksperimenterende i et team bestående af i alt 18 ansatte: arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere en landskabsingeniør, en økonomichef, en kommunikationsrådgiver og en piccoline.