000000040004-banner

Vi er landskabsarkitekter, og stedet er udgangspunktet for al vores arbejde

Tegnestuens navn STED By og landskab er valgt for at understrege det vigtigste fokus for vores arbejde – steder. Og for at påpege vigtigheden af at forstå STEDET for at skabe god og bæredygtig landskabsarkitektur med lokalt ejerskab og forankring.

STED By og landskab er en ung tegnestue med et tværfagligt team bestående af arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere og en antropolog. Vi udvikler by- og landskabsrum i alle skala i ind- og udland, og vi yder landskabsarkitektrådgivning i alle faser af et projekt.

STED By og landskab blev etableret i 2015 af Landskabsarkitekt MDL Martin Hjerl og Arkitekt MAA Rosa Lund.