Frederik Jacob Stegmann VolfSTUD.HORT.ARCH MDL

Frederik studerer landskabsdesign / landskabsarkitektur ved KU Science.