Frederik Jacob Stegmann VolfSTUD.HORT.ARCH MDL

Frederik har i sommeren 2021 afsluttet sin bachelor i landskabsarkitektur ved Københavns Universitet,
som bachelorpraktikant hos STED by og landskab. Han påbegynder først sin kandidat i 2022,
og fortsætter derfor som praktikant hos STED.

frederik@sted-cph.dk