Asta HustedB.Sc. Landskabsarkitekt

Asta går til opgaver med stor nysgerrighed. Ved aktiv sansning og grundig bearbejdnings af de indtryk et sted giver hende, finder hun ind til steders særkende. Dette er udgangspunktet for hendes arbejde med steder.

Asta er optaget af den indgangsvinkel, vi har til landskabet. Hvordan vi kommer i dialog med stedet og menneskene omkring det, hvordan vi i vores arbejde bibeholder og forstærker sanseindtryk, og hvordan vi nysgerrigt udforsker stedets muligheder gennem ord, billeder, tegninger og modeller. Hun er særlig optaget af at nærstudere detaljen og vise, hvordan selv små genstande ofte rummer store fortællinger.

Asta studerer landskabsarkitektur ved Københavns Universitet og er i foråret 2018 i praktik hos Sted.