Bolig, Byplanlægning og helhedsplaner, Byrum, Klimatilpasning
VINDHOLMEN_banner_NY

Stedets dialekt: Land og vand, vind, industri, øer og klipper, vandrum, uderum og blågrønne byrum.

STED: Arendal, Norge
TYPE: Helhedsplan
PROGRAM: Nyt boligområde
BYGHERRE Fossekompagniet A/S og Arendal Kommune
SAMARBEJDE: Everyday Studio og Atelier Lorentzen Langkilde
ÅR: 2016

I samarbejde med Everyday Studio og Atelier Lorentzen Langkilde udarbejder Sted i øjeblikket en helhedsplan for Vindholmen i Arendal Kommune, Norge.

Vindholmen er et tidligere havneindustriområde. I dag er industrien flyttet ud, og området skal nu omdannes til en ny bydel med 550 – 800 boliger og rekreative byrum. Med sin unikke beliggende på kanten mellem land og vand rummer Vindholmen mange herlighedsværdier, stedbundne kvaliteter og potentialer.

/Users/sted/Dropbox/188_Vindholmen_Arendal/5_DRAWINGS_Tegninger/

Helhedsplanen arbejder først og fremmest med udvikling af tre fokusområder: vandrum, uderum og byrum. Vandrum, uderum og byrum skal danne fundament for en social bydel, der understøtter og styrker fællesskaber, en sanselig bydel, der byder på et væld af oplevelser og en bydel med et lokat bæredygtigt mikroklima. Udformningen af boliger, uderum og byrum sker i tæt dialog med vandet, så Vindholmen bliver en levende, blågrøn bydel.

Udviklingen vandrum, uderum og byrum bliver særlig tydeligt på den del af Vindholmen, der kaldes Løkholmen. Løkholmen var oprindelig en selvstændig lille ø, men blev i forbindelse med etableringen af industri en del af Vindholmen. Med helhedsplanen foreslår vi, at Løkholmen reetableres som en ø og fritholdes som rekreativt område. Ved at grave op rundt om Løkholmen, bliver vandet et element, der er præsent 360 grader rundt om området. Forbindelser med gangbroer skaber tilgængelighed fra og sammenhæng med resten af Vindholmen for gående og cyklister.

Visionen er, at Vindholmen bliver et bymiljø, hvor de særlige kvaliteter, der kun findes ved vandet, understreges og forstærkes – og at der her er plads til naboskab og aktiviteter for børn, unge og gamle i alle aldre.

vindholmen_snit_princip_low-01