1_200_STUE

Stedets dialekt: Hav, blæst og strømme, geologiske processer, erosion og aflejring, monolit, horisontale sedimentlag, grøn klippedal og frodig oase, blå og grønne byrum, bolig og byliv ved vandet

STED: Nordhavn, København
TYPE: Indbudt projektkonkurrence – 1. præmie
PROGRAM: Nyt boligområde
BYGHERRE: By & Havn
SAMARBEJDE: Vilhelm Lauritzen Arkitekter, COBE og Rambøll
ÅR: Igangværende

Kronløbsøen er den nye ø, der skal opstå i Nordhavnen. For at understrege og forstærke fortællingen om Kronløbsøens singulære egenart som en ny dansk ø henter vi inspiration i de geologiske erosions- og aflejringsprocesser, der gennem årtusinder har formet det danske ø-landskab og dets kyststrækning. Danmark er et ø-rige, der består af 1419 småøer og holme. Øerne giver en særegen identitet til det danske landskab, de har formet vores kultur og selvforståelse, og er stærkt present i vores selvbevidsthed. Antallet af danske øer har ændret sig med tiden. Mennesker har påvirket landskabet, og landskabet forandrer løbende sig selv. Gamle øer forsvinder, og nye opstår.

Med Kronløbsøen får Danmark en ny ø, der i selve sin karakter kommer til at være helt unik – Kronløbsøen er fortællingen om ø nummer 1420, der som en naturskabt monolit frembragt af geologiske processer, opstår i Nordhavnens Kronløbsbassin.

Diagrammer
locale

Visionen er at skabe en ø med stærke referencer til det danske landskab. En ø dannet af forskellige biotoper, som tilsammen skaber et markant, dynamisk og foranderlig udtryk. En ø, der er bemærkelsesværdig og enestående, og som tiltrækker kommende beboere og besøgende fra nær og fjern.

1-200aa

Kronløbsøen indtager en ganske særlig position i det store billede af Nordhavnen som ‘bydelen på vandet’. Andre byrum og bebyggelser indpasser sig i havnearealernes eksisterende struktur, mens Kronløbsøen vil tilføje helt nye, fysiske sammenhænge, forbindelser og byrum, der kan skabe unikke kvaliteter for bydelene omkring øen. De nye byrum skal understøtte et rigt og varieret byliv i Nordhavnen. Landskabet tegner nogle åbne mulighedsrum, der imødekommer kommende beboere og besøgendes forskellige ønsker og behov.

Med Kronløbsøens unikke placering midt i Kronløbsbassinet er det intentionen at skabe en markant bebyggelse, der samler de grundliggende kvaliteter i byplanen for området i én samlet bebyggelse – dette gælder byrum, kontakten til vandet, sigtlinjer og nærhed til vand, forskellighed i anvendelse, diversitet i boligtyper og materialitet.

20160608_WEST PLAZA
20160608_UNDERGROUND FOREST