Produktive friktioner

Sted er en landskabstegnestue med et tværfagligt team bestående af arkitekter, landskabsarkitekter og antropologer. Tværfaglighed er afgørende for, hvordan vi skaber by- og landskabsarkitektur. At arbejde tværfagligt er at arbejde i grænseflader, hvor forskellige arbejdsmetoder, analyseformer og perspektiver bringes i spil. Vores tværfaglige tilgang i arbejdet med by- og landskabsarkitektur åbner op for en proces, hvor forudindtagede forestillinger, antagelser og opfattelser konstant udfordres.

Hos Sted arbejder vi med samskabelse frem for borgerinddragelse. Samskabelse er en tilgang, der anskuer lokale beboere og brugere som en værdifuld ressource og kvalificerer dem som aktive medskabere.

Vi tror nemlig på, at steder ikke kun skabes af arkitekter – de skabes af de mennesker, der bruger stederne, knytter sig til dem, og gør dem til deres egne. I stedet for at skabe steder til, søger vi derfor at skabe steder med. Samskabelse er således en arbejdsmetode, der understøtter lokal forankring, medejerskab og tilhørsforhold blandt beboere og brugere. Vi tror på, at samskabelse er en forudsætning for at skabe rum til alle og for alle.

Tværfaglighed og samskabelse giver nogle særlige gunstige betingelser for vores arbejde – det bidrager til nogle produktive friktioner, der beriger vores kreative processer, former vores forståelse af steders forskellige dialekter og i sidste ende påvirker den konkrete by- og landskabsarkitektur, vi skaber.

Start typing and press Enter to search