sted-foto-1941

Produktive friktioner

Sted er en landskabstegnestue med et tværfagligt team bestående af arkitekter, landskabsarkitekter og antropologer. Tværfaglighed er afgørende for, hvordan vi skaber by- og landskabsarkitektur. At arbejde tværfagligt er at arbejde i grænseflader, hvor forskellige arbejdsmetoder, analyseformer og perspektiver bringes i spil. Vores tværfaglige tilgang i arbejdet med by- og landskabsarkitektur åbner op for en proces, hvor forudindtagede forestillinger, antagelser og opfattelser konstant udfordres.

Tværfaglighed giver nogle gunstige betingelser for vores arbejde – det bidrager til nogle produktive friktioner, der beriger vores kreative processer, former vores forståelse af steders forskellige dialekter og i sidste ende påvirker den konkrete by- og landskabsarkitektur, vi skaber.

Produktive friktioner opstår også ved at udvælge og sammenstille forskelligartede objekter, der kan frembringe nye grænseflader af betydning og dermed nye betydningsrum, der kunne give næring til forundring.

I vores arbejde indsamler og udvælger vi bl.a. objekter, materialer, stofligheder, historier, planter, håndværksmæssige detaljer, farvenuancer, dufte, lyde, fortællinger og stemninger. Ved at sammenstille disse og sætte dem i relation til hinanden frembringer vi kontraster, grænseflader – produktive friktioner. Det indsamlede og udvalgte materiale bruger vi til at lære stedet at kende og på baggrund heraf skabe en arkitektonisk ramme som fortælling om stedets dialekt.

Start typing and press Enter to search