vi_er_banner

Drevet af nysgerrighed

Sted er en ung tegnestue med et tværfagligt team bestående af arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere og en antropolog. Vi udvikler by- og landskabsrum i alle skala i ind- og udland, og yder landskabsarkitektrådgivning i alle faser af et projekt. Hos Sted anvender vi styrken i vores forskellige baggrunde til at skabe levende, stemningsfulde, poetiske og robuste by- og landskabsrum, der tager sin kontekst og kulturhistorie alvorligt.

Sted udvikler og forfiner den arkitektoniske og æstetiske kvalitet i den verden, der omgiver os baseret på begrebet om ‘stedets dialekt’. Ved at gøre dette skaber vi steder, vi kan identificere os med – og steder, som skaber tilhørsforhold og fællesskaber. Hos Sted værner vi om det værdifulde i at udfordre vores blik på verden. Derfor bestræber vi os på altid at lade os forundre og være nysgerrige.

Start typing and press Enter to search