Sted er en tværfaglig tegnestue med arkitekter, landskabsarkitekter og antropologer

Sted er en ung tegnestue med et tværfagligt team bestående af arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere og en antropolog. Vi udvikler by- og landskabsrum i alle skala i ind- og udland, og yder landskabsarkitektrådgivning i alle faser af et projekt. Hos Sted anvender vi styrken i vores forskellige baggrunde til at skabe levende, stemningsfulde, poetiske og robuste by- og landskabsrum, der tager sin kontekst og kulturhistorie alvorligt.

Med Sted ønsker vi at udvikle og forfine den arkitektoniske og æstetiske kvalitet i den verden, der omgiver os baseret på begrebet om stedets dialekt. Ved at gøre dette ønsker vi at skabe steder, vi kan identificere os med og steder, som skaber tilhørsforhold og fællesskaber.

Start typing and press Enter to search