vi_er_banner

Drevet af nysgerrighed

Sted er en ung tegnestue med et team bestående af arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere og en antropolog. Vi udvikler by- og landskabsrum i alle skala i ind- og udland, og yder landskabsarkitektrådgivning i alle faser af et projekt.

Hos Sted er vi optagede af, hvordan den senmoderne verden præget af en stigende globalisering er med til at skabe ikke-steder med mindre oplevet kompleksitet og uden relation til sin lokale kontekst. Som reaktion på dette arbejder vi ud fra en ambition om at skabe en landskabsarkitektur, der understøtter steders lokale forankring og naturlige kompleksitet.

Tegnestuen STED er startet pr. 01.01.15 og ejes i dag af Landskabsarkitekt MDL Martin Hjerl og Arkitekt MAA Rosa Lund