Dea Wissenberg-BruunLandskabsarkitekt MDL

Dea går struktureret og strategisk til projekter – og har en særlig sans for detaljen. Hun har stor viden og  interesse for beplantning, som hun benytter sig af i arbejdet med landskabsarkitektur.

Dea har over 10 års erfaring fra branchen og har været i berøring med alt fra skitsering, projektering samt projektstyring, udbud og fagtilsyn. De seneste par år har hun fungeret som sagsarkitekt, hvor hun særligt har været i berøring med udformning af grønne byrum samt langvarige renoveringsopgaver i forbindelse med boligbyggeri. Dea besidder et stort plantekendskab og har desuden stærke kompetencer inden for skybrudssikring og LAR-anlæg.

Dea er tilknyttet STED som freelancer.

Start typing and press Enter to search

foto_anneMarie II