foto-dialekt

At alle steder gemmer på skatte – skjulte fortællinger og stedbundne særegenheder

Hos Sted tror vi på, at steder er wunderkammere, der gemmer på skatte – skjulte fortællinger og stedbundne særegenheder. Derfor arbejder vi med forundringen som den primære tilgang i vores arbejde. Forundringen er kerneværdien, hvorfra alle vores projekter tager afsæt. Vi tror på værdien i altid at lade sig forundre, forbløffe, fascinere og betage i arbejdet med steder. At være nysgerrig og at afsøge steders kvaliteter og potentialer.

Hos Sted er vi optagede af, hvordan den senmoderne verden præget af en stigende globalisering er med til at skabe ikke-steder med mindre oplevet kompleksitet og uden relation til sin lokale kontekst.

Som reaktion på dette arbejder vi ud fra en ambition om at skabe en landskabsarkitektur, der understøtter steders lokale forankring og naturlige kompleksitet.

Vi skaber steder med udgangspunkt i begrebet om stedets dialekt. Stedets dialekt er et begreb, der omhandler det specifikke, det helt særlige – de kvaliteter, der gør et sted til netop dét sted og ikke et andet. I vores arbejde fremelsker, forstærker, iscenesætter og formidler vi steders særegne dialekter. Ved at gøre dette ønsker vi at skabe lokalt forankrede steder, vi som mennesker kan identificere os med og nærværende steder, som skaber tilhørsforhold og fællesskaber.

Start typing and press Enter to search