Alle steder har en særlig fortælling 

Hos STED tror vi på at alle steder har en rumlig dialekt. En dialekt er et landskabsmål – et særligt kendetegnende sprog, der konstant må være i udvikling for ikke er dø hen. Stedets dialekt er spor i (by-)landskabet afsat af klima, mennesker, samfund, og som udgør arv og miljø, natur og kultur.

Derfor skaber vi steder med udgangspunkt i vores begreb om stedets dialekt. Stedets dialekt beskriver sammenhængskraft og lokalt og geografisk tilhørsforhold. Man kan kalde jysk som helhed en dansk dialekt; men man kan også tale om nørrejysk eller endnu mere specifikt om vendelbomål som en dialekt. Altså en fællesnorm for et større geografisk område der giver sammenhængskraft i forskellige skalaer og fællesskaber.

I vores arbejde fremelsker, forstærker, iscenesætter og formidler vi steders særegne dialekter. Ved at gøre dette ønsker vi at skabe lokalt forankrede steder, vi som mennesker kan identificere os med og nærværende steder, som skaber tilhørsforhold og fællesskaber.